— Familien er viktig, men det er vel så viktig at barn sosialiseres med andre barn, sier Guri Velure Sandsdalen.

30-åringen fra Osterøy er typisk for dagens foreldre. I takt med barnehageutbyggingen har holdningene til å passe barna selv endret seg radikalt.

Ferske tall fra SSB viser at stadig flere foreldre foretrekker barnehage etter barnets første år, hvis de kunne valgt fritt uavhengig av økonomi og tilgjengelighet.

Mens mer enn 20 prosent av foreldrene i 1999 ønsket å være hjemme med barna til de ble to år, er det kun åtte prosent som ønsker det samme i 2010.

Holdningen til barnehage har endret seg like markant. I dag vil seks av ti sende ettåringen i barnehagen. Det er nesten dobbelt så mange som i 1999. De øvrige foretrekker i hovedsak en kombinasjon av barnehage og å passe barnet selv.

Utdøende

— Er husmorrollen i ferd med å dø ut?

— Ja, det er den nok. Det er ingen som er husmødre som på 50-tallet. Kan vi kalle noen for husmødre i

dag, så er det nok foreldre som er så velstående at de har økonomi til å være hjemme med barna, sier Gro Hagemann, professor i historie ved Universitetet i Oslo med særlig vekt på skandinavisk historie og kjønnsforskning.

Hun er ikke overrasket over at så få ønsker å være hjemme.

— Det har sammenheng med både høye boligutgifter, hva foreldre tror er best for barna og at menn og kvinner er blitt mer opptatt av å være selvforsørgende, sier hun.

Det siste henger sammen med skilsmissestatistikkene, tror professoren.

— Det blir mer og mer vanlig å skille seg. Foreldre vet at de ved et eventuelt samlivsbrudd trenger en jobb for å kunne forsørge seg selv og barna, sier hun.

Hun understreker også at personer som ikke jobber mens barna er små, kan ende opp som pensjonstapere.

— Slik ordningene våre er i dag, lønner det seg å være i arbeid. Pensjonsordningen oppfordrer til det, sier hun.

Flere kvinner vil jobbe

SSB-forsker Ragni Hege Kitterød er enig i at holdningsendringen kommer som følge av at flere kvinner ønsker å være i arbeid.

— De siste tiårene har det vært en politisk målsetting å legge til rette for kvinners yrkesdeltakelse, slik at alle voksne kan forsørge seg selv, sier Kitterød.

Hun tror barnehageutbyggingen og økningen i mødres yrkesarbeid også har bidratt til at stadig færre foretrekker å passe barn selv.

— Det er blitt mye mer vanlig å ha barn i barnehage. Dermed er det også blitt mer akseptert å ha barn i barnehage også fra tidlig alder, sier hun.

Kvalitet og kvantitet

Elseline Glatved Ingolfsen valgte å være hjemme med barna sine frem til de var tre år. Hun synes det er overraskende at det nå bare er fem prosent som ville foretrukket å gjøre det samme.

— Man får en spesiell kontakt med barna når man er hjemme. Det er en prioritering man ikke angrer på. Man får mer tid til barna. Mange snakker om kvalitetstid, men jeg tror kvantitetstid er nesten like viktig, sier hun.

Hun tror færre og færre vil være hjemme med barna også i fremtiden.

— Vi blir påvirket av hverandre. Nå er det mindre og mindre vanlig å velge å være hjemme med barna, derfor blir det mer spesielt når noen tar et slikt valg. Det viktigste er vel først og fremst at det er et valg og at man får respekt uansett hva man velger, sier hun.

Hvis du kunne velge fritt, hvilken tilsynsordning ville du valgt?

Guri Velure Sandsdalen, Osterøy, mor til Siri (5 md.): - Barnehage er supert! Alle barn bør begynne i barnehage etter foreldrenes permisjonstid. Barn lærer mye i barnehage, og blant annet forberedes de til skolegangen. I tillegg lærer de mye av de andre barna, sier hun. Datteren skal begynne i barnehage når foreldrenes permisjon er over.
EIRIK BREKKE
Odd Jarle Larsen og Vivian Eide, Oslo, foreldre til Henrik (2 år): - Vi tror det er sunt for barn å begynne i barnehage når de er rundt ett år gamle, men ikke før det. Det er nok positivt for utviklingen at de begynner i barnehage da, men det bør helst skje gradvis. En full dag er lenge i barnehage når barna er ett år, sier de. Sønnen Henrik begynte i barnehage da han var ett år.
EIRIK BREKKE
Øystein Kjos Gjerde, Øyjorden, far til Mathea (nesten 4 md.): - Jeg ville foretrukket at en av oss var hjemme med henne til hun blir to år. Jeg tror det er best for barna å være med foreldrene de første to årene, men så er det nok best for dem å begynne i barnehage, sier han. Planen er at Mathea skal begynne i barnehage når foreldrepermisjonen er over.
EIRIK BREKKE