Dette betyr en skikkelig utfordring for Bergen kommune, som fra 1. januar 2004 har overtatt ansvaret for kollektivtrafikken i byen fra Hordaland fylke.

Omgjort i antall passasjerer betyr nedgangen at ca. 23 millioner mennesker reiste med bussene til Gaia Trafikk i fjor, mens 23,5 millioner tok bussen i 2002.

— Vi hadde egentlig regnet med denne nedgangen. Den var innebygd i vårt budsjett. Grunnen til det var takstøkningen i fjor. Den førte til en nedgang i trafikken på 2,5 prosent i 1. halvår, mens nedgangen var mindre i 2. halvår, sier Idar Sylta i Gaia Trafikk til bt.no.

Nedgangen i antall passasjerer i fjor føyer seg inn i en trend som har holdt seg over flere år, men som ble brutt av en liten oppgang i passasjertallet i 2002.

— Hvordan vurderer du utsiktene for 2004?

— Vi er glade for at taksten ikke øker. Periodekort for barn er et godt tiltak. Det er også positivt at Bergen kommune vil holde oppe busstilbudet på minst samme nivå som i fjor, med bl.a. satsingen på 5-minutters avganger mellom viktige knutepunkter og sentrum. Dersom insentivmidlene fra regjeringen gir rom for det, ønsker vi å bygge ut dette tilbudet i 2004. Ordningen med faste og tette avganger ble godt mottatt av publikum i fjor, sier Idar Sylta.

Han har også forventninger til opprettelsen av kollektivfelt på Flyplassvegen.

— Når den utbyggingen er fullført, vil bussene oppnå en klar tidsgevinst og dermed konkurransefordel i forhold til privatbilene, men om det vil gi utslag i flere passasjerer på bussen gjenstår jo å se, sier Sylta.