Det viser en fersk rapport som ble fremlagt på Bonn-konferansen, som arrangeres i Bergen denne uken. Konferansen og samler 400 forskere, byråkrater og politikere fra over100 land.

Og det var dystre tall deltakerne fikk servert fra forskerne i Grid Arendal, et internasjonalt FN-støttet forskningssenter med lokaler i Arendal og USA. I løpet av de neste 40 årene kan plante— og dyrelivet i verden minke dramatisk - tilsvarende en utsletting av alt liv i et område på størrelse med USA, ifølge rapporten.

— Skal vi lykkes i å redde områdene som trekkende dyrearter er så avhengige av, kreves det at alle land engasjerer seg. Bare slik kan fremtidige generasjoner fortsatt få oppleve og dra nytte av disse nomadene som binder vår planet sammen, sier generalsekretær Elizabeth Maruma Mrema i CMS, sekretariatet til Bonnkonvensjonen.

Målsettingen med denne ukens konferanse er nettopp å bli enige om flere tiltak som kan forbedre det internasjonale samarbeidet for å redde trekkende dyrearter fra utryddelse.

Som da dinosaurene døde

Norske myndigheter ser svært alvorlig på den stadig eskalerende utryddelsen av dyr, fisk og fugl over hele verden.

— Vi er nå inne i den sjette masseutryddelsen på jorden. Forskningen viser at det utryddes like mange arter som i den forrige masseutryddelsen, som var da dinosaurene ble utslettet, sier statssekretær Heidi Sørensen i Miljødepartementet.

Hovedårsaken til at så mange dyrearter dør ut, har så langt være større byggeprosjekter og bruksendringer av landområder. Den siste tiden har imidlertid de globale klimaendringene blitt en av hovedårsakene til massedød. At det ikke har regnet i enkelte områder sør for Sahara på mange år, gjør livet ekstra vanskelig for trekkende dyre- og fuglearter.

— Trekkende dyrearter er de første som blir rammet av klimaendringene, fordi de bruker mange forskjellige områder i løpet av en årssyklus. Da er det nok at kun ett av områdene blir rammet, før hele arten er truet, sier Sørensen.

Det er ventet at regjeringen i løpet av uken vil komme med løftnader om penger til flere internasjonale prosjekter, blant annet i Burma og Kasakhstan.

Bør vurderes internasjonalt

Forsker Aline Kühl i Bonnkonvensjonens moderorganisasjon CMS sier verdens land bør gå sammen om å etablere en internasjonal samarbeidsinstitusjon som kan vurdere store internasjonale utbygginger.

Hun nevner oppdemningen av Yangtze-elven i Kina, som utryddet elvens unike ferskvannsdelfin, og den planlagte utbyggingen av en motorvei gjennom Serengeti som skrekkeksempler.

Etter internasjonalt press ser det nå ut som at myndighetene i Tanzania vil bygge veien rundt den verdenskjente nasjonalparken.

— Det viser at internasjonalt press hjelper. Slike store byggeoperasjoner bør få en uavhengig internasjonal vurdering, slik at vi kan unngå at viktige landområder blir ødelagt for trekkende arter som er helt avhengig av dem. Det betyr ikke at land må la være å realisere store og viktige prosjekter, men at vi sammen kan sørge for at byggingen går utenom de kritiske områdene, sier Kühl.

Forskeren tror det vil få katastrofale følger dersom de 114 landene som har signert Bonnkonvensjonen ikke lykkes i å bremse utryddelsestakten.

— Om 40 år vil bare de mest tilpasningsdyktige artene være igjen, mens en stor del vil være borte. I mange tusen år har trekkende fugle- og dyrearter vært en stor inspirasjonskilde for mennesker. Tenk hvor fattig verden vil være hvis disse artene er vekke på våre barnebarns tid, sier Kühl.

Er du villig til å gå ned i levestandard hvis det kan bidra til å redde truede dyrearter? Si din mening i kommentarfeltet.