— Det er vel ikke sikkert at topplederen i selskapet vet så mye om stabilitet, men han bør uansett kontaktes for å få en forklaring på hvorfor det har blitt som det har blitt, sa tingrettsdommer Ove Kjell Hole til et fortumlet vitne fra Germanischer Lloyds.

Det var svar på "Rocknes" sin stabiliteten sjøfartsinspektør Finn Paulsrud var ute etter da inspektør Gerardus Johannes Damen fra det tyske klassifiseringsselskapet Germanischer Lloyds inntok vitnestolen under sjøforklaringens fjerde dag.

Men Damen ble svar skyldig og forklarte at han var ansvarlig for klasseombyggingen, elektriske systemer og maskineriet da "Rocknes" ble bygd om i fjor.

Oppgitt sjøfartsinspektør

— Hvorfor sender ikke Germanischer Lloyds folk som har rede på stabiliteten? ville sjøfartsinspektøren vite.

— Jeg er blitt bedt om å møte av dommeren, og ikke som en person som har rede på stabilitet.

Med oppgitt stemme spurte deretter sjøfartsinspektøren vitnet om han kunne ringe til den øverste sjefen i Germanischer Lloyds å be han sette seg på et fly og være i tingretten i morgen klokken ni.

Til sammen to representanter for det tyske klassifiseringsselskapet var møtt opp til sjøforklaringen etter "Rocknes"-havariet som i dag er flyttet til bankettsalen på Hotel Norge. Ingen av de to kunne fortelle de fremmøtte noe om stabiliteten på "Rocknes".

Får svar i morgen

Etter at Damen hadde forlatt vitnestolen, kom hans kollega Van Koppen inn og sa at han straks skal ringe hovedkontoret og be dem sende en overordnet ekspert på stabilitet på Rocknes. Man håper dermed å få svar på stabilitetsspørsmålene når sjøforklaringen fortsetter i morgen.