— Det virker som en dårlig løsning. Et minstekrav bør være at det bygges i samme takhøyde som trehusbebyggelsen rundt, sier Staalesen.

Han mener det tidligere er blitt gjort så mange feilgrep på Nordnes at man bør være ekstra forsiktig når nye prosjekter vurderes.

— Mitt ønske er at det bygges i stil med tidligere bebyggelse, sier Staalesen.

Han vokste opp i tidligere Nordnesveien 129 som var en av de første blokkene på Nordnes.

— Dette er barndomsområdet mitt. Opprinnelig er det gamle branntomter fra 1940, forklarer han.