MARIANNE RØISELAND

KARI PEDERSEN

  • Lobbyvirksomhet nytter. Iherdig innsats fra foreldre kan skaffe skolen penger. Skolelobbyist gir deg nyttige tips.
  • Foreldrene kan selv gi et bidrag for en bedre skoledag. Ikke all innsats koster penger, men er gull verdt for skolen og elevene.

Jorge Dahl har en stor del av æren for at Sandviken får ny barneskole. Han er en ekte foreldrelobbyist.

— Visst nytter det å lobbe, sier han.

Nå har Jorge Dahl satt seg fore at Hordaland fylkesting må innføre barnekort på bussen. Og han gir seg ikke før bystyret i Bergen bevilger penger til ny ungdomsskole i bydelen. Han har strategien klar og deler den gjerne med andre.

1. Engasjement

— Foreldreutvalget (FAU) på skolen er en viktig arena for engasjement. FAU har makt hvis de ønsker det. Mange foreldre ønsker forandring, men for mange sitter det langt inne å gjøre en innsats, sier Jorge.

Foreldre som ikke selv er medlem i FAU kan også påvirke. De kan ta opp en sak de brenner for med klassekontaktene, som så bringer den inn for FAU.

— Det er lettest å skape engasjement for en konkret sak, sier Jorge.

For ham var det de smekkfulle skolene og overfylte klasserommene i Sandviken som tente engasjementet.

2. Kontinuitet

— Det er utrolig viktig å holde fast ved en sak. Uansett hva du skal ha igjennom, så er ikke arbeidet gjort på et par måneder. En må legge en langsiktig plan, sier han.

Det første han gjorde da arbeidet for ny barneskole i Sandviken startet var å gå tilbake i gamle papirer. Han opplevde at gamle argumenter fortsatt kunne brukes.

3. Kunnskap

Foreldre som vil vinne frem må ha kunnskap. Du må kjenne konsekvensene av forslag og alle argumentene i saken slik at du kan imøtegå dem.

— Når andre skal informeres lønner det seg å være konkret og kort. Sender du politikere brev på mer enn to sider, kan du like godt la det være.

4. Politikerkontakt

— Selv om argumenter er gamle, er mange politikere nye. De vet ofte lite om hva som hadde skjedd tidligere. Folk lures til å tro at politikerne er bedre orientert enn de er. Ofte er de orientert på byråkratenes premisser, de er ikke alltid opptatt av forbrukernes interesser, sier Jorge.

Han anbefaler flere måter å oppnå kontakt med politikerne på. Å arrangere folkemøte kan være en vei, å ta direkte kontakt en annen.

Som foreldrelobbyist ringer Jorge Dahl gruppelederne i bydelsstyret, i bystyrekomiteene og i bystyret og avtaler møter eller gir informasjon. Han stoler ikke på at det holder å informere på ett politisk nivå.

5. Møt opp

Det holder ikke bare å informere på forhånd. Foreldre som vil nå frem med sin sak må møte opp der avgjørelsen tas. Jorge Dahl har vært en flittig bruker av den åpne halvtimen foran møtene i bydelsstyrene. Han sørger for at foreldre får orientere om sin sak i komiteene som behandler sakene og han arrangerer møter med alle gruppelederne på bystyremøtet.

— Du må vite når saken din kommer til behandling. Det kan du sjekke på kommunens nettsider eller ved å ta kontakt med administrasjonen i bydelen eller på rådhuset. Skal du orientere politikere i bystyrekomiteen eller i bystyret, må du gjøre avtale med bystyresekretariat en ukes tid på forhånd. På bydelsstyremøtet er det bare å stille opp.

6 . Følg spillereglene

Når du først er kommet til møtet med politikerne, gjelder det å holde seg til spillereglene.

— Ikke ta ordet før du får det. Avslutt før du blir klubbet ned. Hvis ikke risikerer du å bli oppfattet som en plage. Det taper saken på.

7. Kom med forslag

I møte med politikerne lønner det seg å ha et forslag til løsning med seg, det holder ikke bare å klage sin nød.

— Er det noe politikerne liker er det konkrete forslag til løsninger. Det er greit å ha flere alternativer klare, hvis det er mulig.

8. Spre ansvaret

Politikerne utsettes for mange lobbyister. Noen av dem kan bli nokså plagsomme. Jorge Dahl mener det lønner seg å spre ansvaret på flest mulig.

For det første blir arbeidsbelastningen på den enkelte mindre, for det andre kan ulike personer nå frem i ulike partimiljø.

9. Bruk media

— Å bruke media er alltid en stor fordel. Det løfter saken og en bør ta kontakt så tidlig som mulig. Journalister vil ha mest mulig konkret bakgrunnsmateriale. I tillegg til å få saken presentert på redaksjonell plass, er det viktig å skrive leserinnlegg. Leserinnlegg synliggjør at noe er på gang.

10. Bred oppslutning

Jorge Dahl anbefaler alle å ha kontakt med rektor og skoleadministrasjonen når en sak skal lobbes igjennom. Jo bredere oppslutning det er, desto lettere er det å nå frem.

ENGASJEMENT VIKTIG: - Får du ikke foreldrene på skolen med deg, da har du en dårlig sak, sier Jorge Dahl. <p/>
Foto: Gidske Stark