Samtidig setter kirkevergen i Bergen i gang en egen selvstendig utredning med tanke på å gjøre St. Jakob til en fremtidig kulturkirke i Bergen sentrum.

St. Jakob kirke stengte dørene 13. januar i fjor. Da menighetene i sentrum ble slått sammen, hadde man ikke lenger bruk for det vakre kirkebygget på Nedre Nygard.

Men nå blir det nytt liv bak kirkemurene.

Leier i ett år

— Normisjon skal leie kirken i ett år. Hva som skjer etter det, må utredningen avklare. Men personlig ønsker jeg å gå for idéen om en kulturkirke dersom dette blir mulig å få til rent økonomisk, sier kirkeverge Gunnar Wik til Bergens Tidende.

Normisjon ble etablert da Den norske Santalmisjon og Indremisjonsselskapet slo seg sammen for en tid siden. Nå velger Normisjon å etablere en egen menighet i Bergen. Menigheten blir opprettet i full forståelse med biskopen i Bjørgvin, og den skal være drive en selvstendig virksomhet innen Den norske kirke.

Bispeavtale

— Det er helt uproblematisk å leie ut kirken til et slikt formål. Den nye menigheten vil være godt plantet på Den norske kirkes læregrunnlag og har i tillegg en avtale med biskopen. Vi tror Normisjon kan bidra til å stimulere hele kirkelandskapet i Bergen sentrum, sier Wik.

Han legger til at også Det Norske Misjonsselskap og Kirkens Bymisjon har vist interesse for St. Jakob kirke.

Utreder kulturkirke

Samtidig skal man altså på fritt grunnlag utrede hvordan kirken kan brukes i fremtiden. Denne utredningen skal være klar neste år.

— Hvor realistisk er tanken om å la St. Jakob bli kulturkirke?

— Dette blir en viktig del av utredningen. Men en kulturkirke forutsetter at den vil dekke et reelt behov. Vi må også se nærmere på hva driften av en kulturkirke vil koste, og hvordan den eventuelt kan finansieres. Kirkelig Fellesråd har ikke millioner å øse av til et slikt prosjekt, sier Wik.

Svært fornøyd

Lederen av interimsstyret i Normisjon i Bergen, Helge Bjørkhaug, er svært fornøyd med at den nye menigheten kan gjenåpne kirkedørene i St. Jakob.

— Vi har ønsket å etablere vår menighet sentralt i Bergen uten store investeringer. I første omgang leier vi kirken i ett år. Hva som skal skje etter den tid, har vi ikke drøftet, sier han.

NORMISJON har leiet St. Jakob kirke i et år og åpner 1. september. Mulighetene er også til stede for at St. Jakob blir kulturkirke i fremtiden.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND