En mann bosatt på Nesttun er i Bergen tingrett dømt til fengsel i syv måneder for vold og trusler mot polititjenestemenn.

I løpet av seks dager i januar gikk mannen amok på politiet flere ganger. Ved tre episoder spyttet han på eller mot polititjenestemennene. En fjerde gang havnet kroppsvæsken på gulvet i en politibil.

Mannen ble i tingretten også dømt for muntlige trusler og for å ha forsøkt å skalle ned en politibetjent.

I januar ble samme mann dømt til seks måneder betinget fengsel for blant annet trusler mot politiet. Den nye straffen er en fellesstraff for begge dommene.