Den unge mannen er også tidligere dømt for angrep mot offentlig tjenestemann ig en . Bergen tingrett velger likevel å dømme ham så mildt som mulig, til samfunnsstraff i 150 timer.

— Jeg er godt fornøyd med dommen, sier 19-åringen til bt.no.

- Har skjerpet seg

Han hevder at han er i ferd med å komme seg ut av rusproblemene, og at han for tiden prøver å skaffe seg lærlingeplass som håndverker.

«Til tross for at utgangspunktet vil være ubetinget fengselsstraff i herværende sak, har retten kommet til at tiltalte likevel bør idømmes samfunnsstraff,» heter det i dommen.

19-åringen dømmes for å ha brukt vold flere ganger:

  • 1. februar 2007 spyttet han en bussjåfør i ansiktet.
  • 14. februar 2007 slo han en annen bussjåfør i ansiktet med en flaske, slik at han fikk hevelser og blåmerker.
  • 7 . juli 2007 spyttet han på en politibetjent og sparket ham i leggen.

Øltyv

Voldsmannen blir også dømt for trusler mot en vekter, og for fire mindre øltyverier fra dagligvarebutikker i Bergen.

Tiltalte forklarte i retten at han hadde hatt problemer med alkohol.