— Til nå har vi satt inn ekstrabusser på populære avganger. Men med de nye rutene vil tilbudet øke betraktelig, sier administrativ leder i Kystbussen, Per Vold.

Mandag morgen sørger fire nye busser og seks sjåfører for økningen i antall bussavganger. Lørdager vil bussene kjøre annenhver time.

En tredjedel av passasjerene på Kystbussen er elever og studenter. En av dem er Malene Myhre Vaage (16).

— Når jeg reiser med familien bruker vi bil, ellers tar jeg alltid bussen, sier Malene som er på vei fra Stord til Bergen.

Ved å ta hurtigbåt kunne hun kortet ned reisetiden sin med rundt en halv time.

— Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på å ta båt. Men nå har jeg akkurat fått meg et ungdomskort, og reiser gratis med bussen. Jeg har som oftest med meg et blad å lese i og musikk. Da blir ikke turen så lang. Buss er greit så lenge den kommer.

På forrige bergenstur ventet hun en time på fergekaien på grunn av en buss som ikke kom.

- Ta buss, dropp hybel

Per Vold sier mange kunder har etterlyst morgenfriske avganger til Bergen og Stavanger.

  • Nå får folk mulighet til å være i disse byene før åtte om morgen. Noen skal rekke tidlige møter eller skole. De som går på skole i Bergen kan reise fra Stord samme morgen, og trenger ikke leie hybel.

Vold forventer et passasjertall på 400.000 i løpet av 2005. De fem siste årene har Kystbussen hatt flere passasjerer enn Flaggruten, som kjører den samme strekningen til vanns.

— Har dette sammenheng med «Sleipner»-forliset i 1999?

— Vi har analysert akkurat det og kommet til at det ikke er noen direkte sammenheng. Men det er klart at forliset ikke var noen ulempe for oss, sier Vold.

Nettbutikk trekker unge

I fjor begynte Kystbussen å selge billetter over internett. Vold mener dette har vært med på å øke andelen studenter i setene. Siden midten av august har det også vært mulig å reise med ungdomskort. 2500 bussturer er blitt «betalt» på denne måten.

— I vår foretok vi en markedsundersøkelse som viste at over halvparten av passasjerene våre har tilgang til bil, sier Vold og takker dyre ferger og bomstasjoner for at de likevel tar bussen.

Rune Stølås