Hva uhumskheter i drikkevannet kan føre med seg, har bergenserne til fulle fått oppleve. Giardia-utbruddet skremmer. Ingen ønsker seg en reprise. Heller ikke de som sitter med ansvaret for kvaliteten på det bergenske drikkevannet. Det fremgår av «Hovedplan for vannforsyning» og «Hovedplan for avløp og vannmiljø». Begge legges frem for byrådet i dag.

— Vi mener at vi med gjennomføringen av disse planene nå blir en foregangsby på områdene, sier byråd for miljø- og utvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

I vår ble rapporten fra det eksterne granskingsutvalget for Giardia-utbruddet lagt frem. Der ble det pekt på en rekke utfordringer. Kommunen mener at de nye hovedplanene «møter de utfordringer som er angitt for Bergens vannforsyning».

— Vi tar dette veldig alvorlig. Etter giardia-epidemien måtte vi bare handle, sier Iversen.

Bergenserne betaler

Å «møte utfordringer» koster penger. Mye penger. I løpet av de nærmeste årene skal vann- og avløpssystemet rustes opp for 2,5 milliarder kroner. Regningen forbrukerne betale. Vannavgiften kommer til å øke gradvis med nær 50 prosent, avløpsavgiften med knapt 32 prosent.

Prisøkningen forsvares med at både vann- og avløpsgebyret er kraftig redusert siden 2001. Ifølge vann- og avløpsetaten vil avgiftsnivået i 2015 ligge på samme nivå som i 2001. Økninger til tross. Ifølge kommunens egne tall er det avgiftene i Bergen lave, sammenliknet med andre kommuner.

— Bergens innbyggere vil ikke lide under dette. Dette er forsvarlig og gebyrene ikke for høye, mener Lisbeth Iversen.

- Må ta løftet nå

I rapporten lanseres det konkrete tiltak for Bergens vannverk:

  • Gullfjellet : Beitingen i nedbørsfeltet skal reduseres. De hygieniske sikkerhetsbarrierene skal økes.
  • Jordalsvatnet : Nytt vannbehandlingsanlegg tatt i bruk i 2005. Sikkerheten mot forurensing i nedbørsfeltet må skjerpes ytterligere.
  • Svartediket og Tarlebøvatnet : UV-behandling innført etter giardia-utbruddet. Tiltak som senket inntak og utvidet vannbehandling blir ferdige i 2007. * Kismul og Sædalen : Vannverkene tilfredsstiller alle sikkerhetskrav.

Kommunen lover at alle alvorlige problemer knyttet til vannforsyningen i Bergen, skal være løst før vi entrer 2008. Den langsiktige satsingen dreier seg hovedsakelig om utbedring av ledningsnettet.

— Vil prøve å få til en da høyere takt i utskiftning av rør enn det som fremgår av planene, sier Lisbeth Iversen.

— Vi må ta dette løftet nå. Det blir dyrere og sikkerheten dårligere med sen fremdrift.