I løpet av fjoråret ble det beslaglagt 6.611 liter smuglersprit. Torsdagens beslag på Svinesund var alene større enn fjorårsbeslaget. Da fant tollerne 9.900 liter spirt skjult i en polskregistrert lastebil.

Det meste av spriten som er beslaglagt i år, nesten 19.400 liter, ble funnet under tre forskjellige inspeksjoner på Østlandet, skriver VG Nett.

– Siden metanolsaken har vi sett en økning i smugling av vin, øl og brennevin i originalflasker. At det nå er en mulighet for at den ulovlige spriten er på vei tilbake, er noe vi retter søkelyset mot, sier kontorsjef i tollregion Øst, Wenche Fredriksen.

Toll— og avgiftsdirektoratet anslår store mørketall i beslagsstatistikken og tror det er for tidlig å spekulere på om det ulovlige markedet er på vei tilbake for fullt.

– Vi har gjort oss veldig få tanker rundt dette foreløpig, men vi registrerer at det er en kraftig økning, sier underdirektør i direktoratet, Geir Høiseth.