— Bygget har sprinkleranlegg, men dette var koblet fra da brannen oppsto, sier varabrannsjef Johnny Breivik.

— Våre mannskaper måtte åpne sprinklerventilen. Etter at vi fikk åpnet hovedventilen, ble sprinkleranlegget brukt i slokkingen, sier Breivik.

Jobber fremdeles

Han understreker at han ennå ikke kjenner forutsetningene for dette bygget spesielt, og derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

— Men normalt skal et bygg av en slik art og størrelse ha et automatisk sprinkleranlegg som skal fungere til enhver tid. Det er en grunn til at sprinkleranlegget er til stede, sier han.

I går kveld var det fremdeles ulming i bossanlegget.

— Nå er bare en lang, lang jobb for å få dette bak oss. Det var såpass mye boss at det vil ta tid. Vi har lagt opp rutiner for natten som kommer, med både våre mannskaper og Sivilforsvaret. Sannsynligvis vil også lørdagen gå med, sier varabrannsjefen

Hamre: - Ingen aning

Daglig leder Kurt Otto Hamre i Kurt Hamre Miljø og Gjenvinning AS, har ingen formening om hva som kan ha startet brannen.

— Jeg aner ikke hva som kan ha skjedd. Det tror jeg ingen andre vet heller, sier Kurt Otto Hamre.

Det utbrente bygget var ca. 3000 kvm stort.

— Det er 15 ansatte, både på selve anlegget og i tilknytning til dette. Vi må prøve å finne på noe annet til dem, sier Hamre.

— Varabrannsjefen påstår at sprinkleranlegget var slått av?

— Jeg er ikke helt sikker på hvordan dette har vært.

— Men det er en mulighet?

— Jeg tør ikke svare på de greiene der nå.

— Hvor mye boss var det i bygget?

— Beklager, det tør jeg ikke si noe om. Jeg hadde ikke vært der på sikkert fjorten dager før brannen, sier Kurt Otto Hamre.