På hovedbiblioteket i Bergen fant BT papiret inne i på kunstavdelingen. Papiret som fremmer en rekke påstander om islam og islamsk kultur, lå inne i en bildebok om Islam.

Propagandabrevet stammer tilsynelatende fra organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge), og kommer med flere anklager mot muslimer.

Ikke sett før

BT har sett gjennom en rekke andre bøker om Islam på avdelingen for religion, uten å finne noen lignende papirer.

Avdelingsleder for hovedutlånet på biblioteket i sentrum, Elin Huseby, har ikke hørt om noe lignende.

— Nei, dette har jeg aldri vært borti før. Vi finner mye rart i bøker som folk har lånt, men ikke propaganda,

Huseby nevner alt fra husleiepenger til kjærlighetsbrev blant funnene.

— Folk bruker det som bokmerker.

Skal fjerne det

Huseby ser ikke bort fra at noen har brukt dette som bokmerke.

— Det er vel en ganske stor tilfeldighet dersom et propagandaskriv mot islam havner i en bok om islamsk kultur?

— Er det noe vi har lært i det siste, er det vel at vi ikke skal spekulere, svarer avdelingslederen.

Huseby sier de skal undersøke saken nærmere.

— Vi må få fjernet det som er lagt inn i boken, og gå gjennom andre bøker for å se om det er noe mer, sier hun.

Kjenner ikke til skrivet

Leder for SIAN, Arne Tumyr, sier han ikke kjenner til skrivet som ble funnet på biblioteket i Bergen.

— Dette er ikke noe som stammer fra oss sentralt. Men jeg kan ikke utelukke at noen av våre medlemmer eller sympatisører har lagt det der. I så fall synes jeg det er upassende, men jeg finner ingen grunn til å bruke de store fordømmende, ord om det, sier han.

Han står imidlertid inne for innholdet i skrivet.

— Vi kjøper alt som står der, dette er synspunkter SIAN forfekter, forteller han.

- Ikke som å være med i avholdslaget

Tumyr sier han har spurt flere SIAN-medlemmer i Bergen om de ønsker å kommentere saken overfor bt.no. Det ville ingen.

— Det kan være de ikke har fått lest e-posten enda, men det kan også hende de ikke vil. Mange SIAN-medlemmer vil være anonyme, ettersom mange har opplevd ubehageligheter på arbeidsplassen, i familien og i

nabolaget. De blir stemplet som rasister og det som verre er, forteller SIAN-lederen.

IKKE SETT FØR: - Men vi støtter alt som står her, sier leder for SIAN, Arne Tumyr.
ANDERS HAGA