Dykkere fra Sotra Sportsdykkerklubb kom over en hornmine fra 2. verdenskrig under et dykk på Sotra i juni.

— Vi tok et siste dykk og tilfeldigvis kom vi over minen, forteller Tor Helge Tollefsen i dykkerklubben.

Dykkerne varslet Forsvaret om funnet og i går kom minedykkere fra Haakonsvern til stedet for å uskadeliggjøre minen.

- Alltid en potensiell risiko

Kapteinløytnant Svein Ove Strandos i Sjøforsvarets minedykkerkommando, ledet arbeidet da minen skulle uskadeliggjøres.

— Det er alltid en potensiell risiko med sprengstoff. Det er alltid en fare for at båter som ankrer opp kan treffe minen. Og sprengstoffet i minen er like godt nå som den dagen det ble laget, forteller Strandos.

Strandos vil at folk som kommer over en mine kontakter politiet.

— Deretter anmoder de forsvaret og vi uskadeliggjør minen så raskt vi kan.