Digre haller åpenbarer seg inn i Ulriken. Fjellet gjennomhulles innvendig. Den store hallen som skal ta imot 15 millioner liter vann er alt sprengt ferdig.

— Hovedtyngden av arbeidet er nå gjort. Vi har bare igjen å sprenge ut resten av prosesshallen, 400 meter av den to kilometer lange tunnelen til Landås og proppen ned i Svartediket, opplyser prosjektleder Arne Halvorsen i Vann- og avløpsetaten i Bergen. Han går foran, lyser med lykter og viser oss vei inn i fjellet.

Til høsten

Store haller åpenbarer seg der inne i fjellet. Å se det hele er en interessant opplevelse. Boremaskiner gjør klar til ny sprengning inne i prosesshallen.

Atskillige tusen billass med stein er kjørt ut de siste månedene. 118.000 kubikkmeter fjell skal sprenges. Til høsten er alt sprengningsarbeidet utført.

— Ras fra tunneltaket i september i fjor stanset oss en måned. Vi måtte sikre med sprøytebetong før vi gikk videre, opplyser anleggsleder Olav Otterskred i entreprenørselskapet NCC. Dårlige soner i fjellet førte til forsinkelsen.

Totalt skal det bli plass til 30.000 kubikkmeter vann i rentvannsbassenget og prosessanlegget i fjellet. Nå begynner arbeidet med å støpe såle og vegger for rentvannsbassenget. I 2007 kan anlegget tas i bruk.

Bedre rustet

— Bassengene vil gi Bergen en langt tryggere vannforsyning. Vi kan også sende vann fra byens ulike basseng i ulike retninger slik at vi står bedre rustet om uhell skulle inntreffe, opplyser Arne Halvorsen.

Det vanskeligste arbeidet blir å sprenge ut proppen i Svartediket, 20 meter under vannflaten. Det skal gjøres like etter ferien. Herfra skal det legges en inntaksledning ned til 32 meters dyp. NCC har gjort dette før og er ikke urolig for utfordringen.

LYS I TUNNELEN: Det er store dimensjoner og sakral stemning i de nye fjellhallene som er sprengt ut.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ