Litt før klokken 12 mandag formiddag fikk flere biler knust rute og lakkskader etter at sprengningsuhell.

— Det spratt opp en del løsmasse i forbindelse med sprengning i en heissjakt. Område var ryddet for folk, men uheldigvis ble rundt 20 biler truffet, opplyser direktør Thomas Skålnes på Sartor Storsenter.

Heissjakten er en del av det nye parkeringsanlegget som bygges under Senteret.

— Entreprenøren er i gang med å følge opp bileierne nå.

- Sprenges det mye i senterets åpningstid?

— Vi prøver å få gjort mest mulig om morgenen før senteret åpner, men for å holde opp fremdriften må noe av utskytningen skje i åpningstiden også. Dette er den første uønskede hendelsen siden vi begynte byggingen for halvannet år siden.

Parkeringsanlegget skal stå ferdig november 2014. Sprengningsarbeidet er nå helt i sluttfasen.

LUFTIG: Panoramataket på denne bilen er knust.
OLE MEIDELL
ØDELAGT: Denne delen av parkeringsplassen ble ryddet for folk før steinspruten.
OLE MEIDELL