Er ovnen av den gamle slaget, er du trolig med å gjøre livet surt for astmatikere og andre som er plaget av luftveissykdommer.

Det er nemlig ikke piggdekkene som har bidratt mest til å forurense luften i Bergen sentrum de siste dagene.

— Faktisk er det svevestøvet fra tusenvis av gamle vedovner som forurenser luften mest i romjulen. Over halvparten av alt støvet kommer fra denne kilden, forklarer Ingar Tveit. Han er leder for helsevernetaten i Bergen kommune og ansvarlig for at bergenserne blir varslet om luftkvaliteten i byen.

— Til hverdags er det vanligvis bilene som skaper den største forurensingen i byen. Men målingene vi har gjort de siste dagene, viser at det er vedovnene som er den største synderen

Sprengfyring gir dårlig luft

Målingene tirsdag og onsdag kveld viser at forurensingen var størst ved nitiden om kvelden.

— Mye tyder på at bergenserne har sittet inne og sprengfyrt i romjulen, sier Tveit.

En kartlegging gjort for to år siden viser at det er 55.000 husholdninger i Bergen som har mulighet til å fyre med ved. 47.000 av disse brukte ovnene sine. Og to tredeler av disse igjen hadde gamle ovner uten katalysator. Resten fyrte enten i åpen peis eller i nye ovner med katalysator.

Lykke med juleferie

I dag har alle nye ovner katalysator, og det er strenge forskrifter for hvordan ovnene skal monteres for å gi minst mulig forurensing. Men det kan ikke gis noe pålegg fra myndighetene om at de gamle ovnene skal skiftes ut.

— Det tar tid å skifte ut gamle ovner, konstaterer Tveit.

— Vedfyringen kommer til å forurense i mange år fremover. I en periode hadde vi en panteordning. Men denne opphørte for noen år siden. Nå har vi ingen effektive virkemiddel for å få folk til å skifte de gamle ovnene sine, sier han.

Likevel understreker han at det er privatbilismen som er byens verste forurenser.

— Det er en lykke at det er juleferie. Det gjør at luftkvaliteten holder seg på lavere nivå enn om vi hadde hatt ordinær hverdagstrafikk ut og inn av byen, sier han.

Rømte fra sentrum

På Bønes luner Christina Brunner og datteren Hermine (4) seg med varmen fra en splitter ny vedovn. Da BT skrev om de to for vel to år siden, bodde de på Møhlenpris.

Både mor og datter er plaget av astma. Nå har de rømt fra den forurensede byluften og blitt klimaflyktninger i egen by.

— Fremdeles er Hermine plaget av astma og avhengig av daglig medisinering. Men hun har ikke så mange sykedager nå som da vi bodde på Møhlenpris, sier moren.

De siste dagene har imidlertid familien holdt seg innendørs. Fra stuevinduet har familien storslått utsikt over Nordåsvannet. Et hvitt, ullent teppe ligger likevel over landskapet.

— Skulle vi blitt helt kvitt forurensingen, måtte vi reist lenger ut på landet, konstaterer Brunner.

Vegar Valde