Riggen Boulder duver i solskinnet i Vatlestraumen.

Klokken 13.32 tirsdag fyrte de av den tiende undersjøiske salven ved Revskolten fyr i Vatlestraumen.

Sjøen reiser seg

Vi ligger i en båt like over den underjordiske Bjorøytunnelen. Fra vår båt ser vi sjøen reiser seg opp, men smellet er ikke så veldig høyt.

— Nei, dette er ikke noe å bli skremt av. Rystelsene merkes mer på land, sier Harald Bjorøy fra Velforeningen for Bjorøy og Tyssøy.

Et område på 12.000 kvadratmeter under sjøen i Vatlestraumen skal sprenges vekk. Etter at Rocknes grunnstøtte her i 2004, ble det bestemt å utbedre området.

Grunnen blir nå utdypet til 14 meters dybde. Noe som vil øke seilingsbredden i Vatlestraumen til 250 meter.

800 liter vann i minuttet

Problemet er den undersjøiske Bjorøytunnelen, om lag to kilometer lang. Tunnelen, som ligger 88 meter under havoverflaten, lekker. Hvert minutt fosser det 800 liter vann inn i tunnelen. Vannet må pumpes opp i sjøen igjen.

— Dette skyldes at noe av steinmassene over tunnelen er et sjikt fra juratiden. Dette er ikke tett, og det er et problem. Pumpene har kapasitet til å ta unna 4000 liter vann i minuttet, sier Geir Skaret, som leder Havne- og farvannsavdelingen i Kystverket.

Det bor 850 mennesker på Bjorøy og Tyssøy. De er avhengig av Bjorøytunnelen. I tillegg er det om lag 250 hytter på øyene.

Mange på øyene er stresset i samband med sprengningene, og er redde for konsekvensene om tunnelen må stenge.

- Brannbil og ambulanse

— Kostnadene blir store ved et langvarig brudd, men også en stengning på tre dager på grunn av reparasjoner, får konsekvenser, sier Bjorøy i Velforeningen.

Risikoen for at sprengningene skal føre til større skader på tunnelen er lave, men de er der.

— Vi har plassert ut en ambulanse, en politibil og en brannbil på Bjorøy, i fall det skulle oppstå en krisesituasjon. En liten buss vil også bli kjørt over, sier informasjonsleder Vigleik Brekke i Fjell kommune.

Godt samarbeid, stor skepsis

Både han og nestleder Bjorøy i Velforeningen, sier samarbeidet etter hvert er blitt godt.

Fjell kommune vedtok en stemmes overvekt å gi Kystverket løyve til å starte utbyggingen. Les mer om det her:

Velforeningen utarbeidet en kravliste. Det meste av dette er det tatt hensyn til.

— Jeg er glad for at de kravene vi har stilt er blitt hørt, men blir det en stenging av tunnelen i noen dager, tror jeg det blir kaos. Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hvor mange som skal på jobb på fastlandet, sier Harald Bjorøy.

Varsles med sms

En time før det sprenges, varsles de som ønsker det på sms om stengningen.

Når bommene går ned, kjører en bil fra Kystverket gjennom hele tunnelen for å sjekke at ingen er i tunnelen.

Skipsleden forbi Vatlestraumen blir også stengt når det sprenges.

— Trafikksentralen på Fedje kontrollerer nå skipstrafikken i Vatlestraumen. En ny VHF-sender er satt opp på Liatårnet, sier Geir Skaret.

Saltvann på bilene

Alle biler som kjører gjennom tunnelen nå, blir oversprøytet med saltvann. Velforeningen ønsker en automatisk ferskvannskylling av bilene på begge sider av tunnelen. Og spør hvem som skal ta kostnaden

— Det er klart dette ikke er bra for bilene. Vi forsøker å få til en ordning, men den er ikke på plass nå. I første omgang kommer vi til å sette opp tanker med slanger, der folk kan spyle av bilene selv, sier byggeleder Torfinn Zakariassen i Kystverket.

Bygger ut Askøy

Det er store steinmasser som sprenges ut av grunnen på bunnen.

Totalt blir 65.000 kubikkmeter fjell fjernet. I dag starter arbeidet med å ta opp steinen fra sjøen og laste den over på lektere.

— Lekterne vil frakte steinen til området utenfor Kleppestø på Askøy. Der dumpes den på fire meters dyp. Senere skal massene bygges opp tre meter over havoverflaten og utvide kaiområdet, sier byggeleder Laila Melheim i Kystverket til bt.no.

Hver lekter tar med seg 900 kubikkmeter stein.

Arbeidet med å fylle opp lekterne vil føre til en del bråk. Melheim sier at dette derfor vil bli begrenset til mellom klokken 06.00 og 23.00.

— Forstår uroen

Kystverket har tatt på seg det økonomiske ansvaret om noe går galt under sprengingen.

- Hvordan ser du på Bjorøyfolket sin skepsis?

— Jeg forstår den uroen noen folk har, men samtidig føler jeg vi har hatt en god dialog underveis både med folk på Bjorøy og Fjell kommune. Det er alltid en viss risiko med slike prosjekter, men vi prøver å gjøre den minst mulig, sier byggeleder Melheim.

Til hver sprengning bores det om lag 40 borehull. Deretter presses det ned en seigtflytende sprengningsmasse ned i de ti tommer store borehullene.

Det er det finske firmaet Wasa Dredging som er anleggsentreprenør.

Hva mener du om sprengingen i Vatlestraumen?

- IKKE SKREMT: - Jeg er ikke skremt av dette, men skeptisk til hvordan det går med langvarig stengning av Bjorøytunnelen, sier Harald Bjorøy fra Velforeningen for Bjorøy og Tyssøy. Han har nettopp fått med seg den tiende sprengningen i Vatlestraumen.
Leif Gullsten
GOD DIALOG: Byggeleder Laila Melheim i Kystverket føler dialogen både med Fjell kommune og beboerne på Bjorøy har vært god.
Leif Gullstein