12 av 15 samferdselsutbygginger har hatt en sprekk på totalt 1,7 milliarder kroner, ifølge en undersøkelse Norges Miljøvernforbund utførte for noen år siden.

Nordhordlandsbrua og Trekantsambandet var verstingene med en samlet kostnadsoverskridelse på nær 1,2 milliarder. Den nyeste Puddefjordsbroen ble også langt dyrere enn planlagt. Ifølge hovedplanen fra 1993 skulle den koste 76 millioner, men prislappen endte på 181 millioner kroner, en overskridelse på formidable 135 prosent.

Både politikere og kritikere, med Miljøvernforbundets Per Nordø i spissen, har hevdet at årsaken til kjempesprekkene har vært bevisst underbudsjettering for å få prosjektene gjennom politikernes nåløye.

Men noen lyspunkter finnes. Fløyfjellstunnelen ble 62 millioner billigere, og vestre innfartsåre mellom Gyldenpris og Storavatn ble 54 millioner rimeligere enn budsjettert.