Fylkesmannen fattet 112 vedtak om askespredning i 2014. Bare fire søknader ble avslått.

— Det var åtte søknader vi ikke kunne godkjenne innledningsvis. Etter å ha gått i dialog med de etterlatte, ble ytterligere fire søknader godkjent, sier Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver i kommunal og samfunnsplanavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Færre søknader

112 vedtak er en nedgang fra 2013. Da kom det inn 149 søknader, hvorav 131 søknader ble innvilget og 18 avslått. Det var omtrent en dobling fra året før. Nå har antall søknader stabilisert seg.

— Jeg tror den kraftige økningen i søknader de siste årene skyldes at folk er blitt klar over muligheten for askespredning, blant annet gjennom media, sier Nilsen.

Må være øde

Ett av kriteriene for askespredning er at stedet må ha karakter av å være øde.

— Man får ikke lov å spre asken til avdøde i et hyttefelt på Kvamskogen, men ligger hytten mer isolert, kan asken spres uten sjenanse for andre. Vi foretar en konkret vurdering, sier hun.

Det er spesielt utflyttede bergensere som kommer med ønsker som ikke kan oppfylles.

- Følelsesmessig tilknytning

— De har nok ikke satt seg godt nok inn i regelverket. Askespredning på Nordnespynten og på Fløyen sier vi nei til. Dette er ikke øde steder.

— Hva er hovedmotivet for dem som ønsker askespredning?

— Vi spør ikke om dette. Men flere av dem som kontakter oss opplyser at de har en følelsesmessig tilknytning til et sted, eller at de rett og slett ønsker å spare de etterlatte for å stelle en grav i mange tiår, sier Nilsen.