Almaas nektet konsekvent å svare på spørsmål fra mediene som var til stede.

Både han, andre Siemens-sjefer og forsvarsansatte risikerer straffeforfølgning for korrupsjon. Økokrim har iverksatt full etterforskning av forbindelsene mellom Forsvaret og Siemens.

Representasjonsregningene fra golfturene Atle Karlsvik deltok på i Spania, er en av årsakene til at Økokrim har innledet etterforskning. Siemens har i flere år hatt tett kontakt med Forsvaret, og fått flere milliardoppdrag. Økokrim ønsker å finne ut om elektronikkselskapet har brukt ulovlige metoder for å få disse kontraktene.