Bostyrer i det konkursrammede NST Holding AS, Arne Laastad, og det kommunalt eide Voss Eigedom AS, som største panthaver i boet, har i dag inngått en avtale om å tilføre selskapet Nordiske Språkressursar AS (NSR) de ressurser fra boet som har betydning for opprettholdelse og viderefoering av kjernevirksomhetene i NST.

— Siktemålet med å legge ressursene i et felles selskap er å tilrettelege for best mulig verdiskaping i forholdene til kunder, partnere, kreditorer og investorer. sier styreleder Otto Evjenth i en pressemelding.

NSRs kontoradresse er på Voss og selskapet vil i den grad det er hensiktsmessig og det finnes et kommersielt grunnag for det, tilrettelegge for å videreutvikle sin virksomhet med utgangspunkt i Voss, heter det videre.

Nordiske Språkressursar vil konsentrere seg om å drive med språkteknologi, og selskapet vil være langt mindre enn det Nordisk språkteknologi var.