I et brev til skolebyråd Harald Hove lufter Språkrådet sin bekymring.

— Vi ser at saken har skapt uro i tegnspråkmiljøene, og vi er bekymret for det signalet den manglende tegnspråkkomptensen ved skolen gir tegnspråklige tilsatte, foreldre og lærere, skriver sekssjonssjef Daniel Gusfre Ims i et brev til skolebyråden.

Opprørte foreldre

Forrige uke ble det kjent at rektor Ole Henry Halleraker ved Nattland skole har ansatt en avdelingsleder for døveskolen i Bergen som ikke behersker tegnspråk. Foreldrene er opprørt over ansattelsen.

— Vi er sjokkert, uttalte Kenneth Neteland, styremedlem i foreldrelaget.

I ettermiddag skal foreldrene møte byrådslederen og skolebyråden.

Heller ikke Halleraker som blir øverste leder for døveskolen har hørselsfaglig kompetanse. Hunstad skole skal fra august i år bli en avdeling av Nattland.

Halleraker forklarer valget med at han har lagt avgjørende vekt på ledelseserfaringen til den nye lederen.

- Truer statusen

Språkrådet mener at mangelen på tegnspråkskompetanse i skoleledelsen får betydning for statusen til tegnspråket på skolen, både i lærerstaben og hos elevene.

"På en tegnspråklig arena bør alle tilsatte og elever som har tegnspråk som sitt språk, ha mulighet til å ytre seg fritt og å forstå. Det skjer best når man ikke må bruke tolk" skriver Språkrådet.

Ims i Språkrådet avviser også tanken om at tegnspråk kan læres på et år. Å lære et fremmedspråk er en mangeårig prosess.

"Det er en vanlig myte at norsk tegnspråk er en form for norsk utført med hendene, men de to språkene har ikke felles opphav og er følgelig forskjellige. Norsk tegnspråk har helt andre mønstre for oppbygging og kombinasjon av ord (tegn) enn norsk", skriver han.

Språkrådet oppfordrer byråden å legge til rette for at tegnspråkkompetanse blir lagt avgjørende vekt på ved fremtidige ansettelser ved Nattland. Språkrådet ber også byråden sørge for at alle tilsette får tegnspråkopplæring snarest.