Les spørsmål og svar her!

— Vi opplever dette som veldig nyttig for å få ut informasjon til flest mulig. Det var veldig mange gode spørsmål. Selv om vi var fem personer som svarte rakk vi ikke over alle på to og en halv time. En del av spørsmålene gikk på den samme problemstillingen, så jeg tror de fleste vil finne svar på sine spørsmål, sier informasjonssjef Robert Rastad i Bergen kommune til bt.no.

Disse svarte på spørsmålene:

kommuneoverlege Harald Aasen,

fagdirektør Vann- og avløp Ivar Kalland,

informasjonssjef Robert Rastad,

smittevernoverlege Øystein Søbstad

og Paal Fennell fra Mattilsynet.

Les spørsmål og svar her!

SKRIVER SÅ VANNET SPRUTER: Kommuneoverlege Harald Aasen skriver og fagdirektør for Vann- og avløp Ivar Kalland kommenterer. FOTO: RUNE SÆVIG
GODE SPØRSMÅL: - Mange gode spørsmål, mener informasjonssjef Robert Rastad (t.v), smittevernoverlege Øystein Søbstad og Paal Fennell fra Mattilsynet. FOTO: RUNE SÆVIG