Det er stortingsrepresentant Dag Ole Teigen (Ap) som vil sende Sylvia Brustad et skriftlig spørsmål om ordningen.

— Det går ikke an å ha en ordning som i praksis fører til at legene får honorar for pasienter de ikke ser, sier Teigen, som er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han støtter konklusjonen i en forskningsrapport som er gjort om fastlegeordningen. Den peker på at honoraret fastlegene nå får for sykehjemspasientene i stedet bør gå til legetjenesten på sykehjemmene.

Teigen peker på at en evaluering av fastlegeordningen har avslørt at mange fastleger ikke blir informert om at pasientene deres er flyttet på sykehjem.

— Kommunene må også bli flinkere til å utnytte fastlegene. Slik regelverket er, skal fastlegene kunne jobbe inntil syv timer i uken på sykehjem. Men mange kommuner benytter seg ikke av denne ordningen. Kommunene bør få beskjed om å skjerpes seg, sier stortingsrepresentanten.