— Det er pinlig at det er konsekvensene av en EU-dom og ikke lokal handlingskraft som kan komme til å få bukt med forurensningsproblemene i Bergen, sier Anders Skoglund (V).

BT fortalte i går om en fersk uttalelse fra EU-domstolen om gir enkeltborgere rett til å kreve en lokal og kortsiktig handlingsplan for bedring av luften der de bor. Kravet kan fremsettes når den lokale luftforurensningen er høyere enn tillatt mer enn 35 dager i året. Lokale myndigheter plikter da å sette i verk effektive tiltak, innen bestemte tidsfrister.

I 2007 lå Danmarks plass for første gang over grenseverdiene for utslipp av NOx (nitrogendioksider) og tendensen er stigende. I 2005 og 2006 ble grenseverdiene for utslipp av svevestøv brutt, men der viste tallene for 2007 en fallende tendens.

- River i luftveiene

Bystyrerepresentant for Venstre og danmarksplassbeboer, Anders Skoglund, er glad for EU-domstolens uttalelse, men synes den illustrerer et pinlig poeng for byrådet.

— Byrådet vet inderlig godt at rushtidsavgift kombinert med et styrket kollektivtilbud er det eneste tiltaket som vil gi renere luft i Bergen på kort sikt, sier Skoglund.

— Jeg kjenner selv forurensningen rive i luftveiene når jeg går eller sykler på Danmarks plass. For mennesker med luftveisplager må dette være helt forferdelig, sier Skoglund.

Han mener de siste års målinger viser at den lokale forurensningen i området ikke lenger bare er et problem på kalde dager.

— Det merkes godt i sommerhalvåret også, sier Skoglund.

Nå varsler han at Venstre vil ta denne saken opp på det neste bystyremøte (15. september).

— Vi vil atter en gang spørre byrådet om de vil innføre rushtidsavgift i Bergen eller om de foretrekker å tvinges i kne av EU.

- Ikke så gærent

Også gruppeleder for bystyregruppen til partiet med klima- og miljøbyråden, Filip Rygg (KrF), er fornøyd med EU-domstolens uttalelse.

— Det er selvsagt bra og det skulle bare mangle. Jeg trenger ikke en EU-dom for å mene at man skal kunne puste fritt i Bergen. Det skal ikke være slik at en ikke kan vokse opp i en by uten å kunne puste ubesværet, sier Filip Rygg.

Men han vil ikke være med på noen svartmaling av situasjonen, selv om han er godt kjent med problemene på Danmarks plass.

— Ting er ikke så gærent. Vi bygger tidenes miljøprosjekt i Bergen med Bybanen, vi har vedtatt en handlingsplan mot luftforurensning og på Danmarks plass er det satt inn ekstra tiltak som ekstra feiing, sier Filip Rygg.

Han legger ikke skjul på at hadde KrF bestemt alene ville også rushtidsavgift havnet høyt oppe på tiltakslisten.

— Jeg skjønner godt at Venstre vil ha en ny runde i debatten, men nå har jo bystyret akkurat vedtatt at rushtidsavgift skal utredes. Av respekt for bystyret bør vi vente til utredningen foreligger, sier Rygg.

At byrådskollegene i Fremskrittspartiet og Høyre er bremseklosser i Bergens miljøarbeid, vil han ikke være med på.

— Jeg opplever at det er stor vilje til handling også hos våre byrådspartnere. På tross av relativt mye støy i media.