— Dette handler både om å lette presset på sykehusene og ta bedre vare på de kvinnene som må ta abort, sier Reiertsen til Bergens Tidende.

I et skriftlig spørsmål til helseminister Jonas Gahr Støre etterlyser hun en løsning for prøveprosjekt med å dele ut abortpiller hos avtalespesialister i stedet for på sykehus.

Bergens Tidende skriver i dag at Norsk gynekologisk forening gir opp arbeidet med denne abortreformen. Fire år er gått siden foreningen foreslo nyordningen for helsemyndighetene. Den handler om hvem som skal dele ut pillene, ikke hvordan aborten skal utføres. Storparten av kvinner som tar abort, får i dag tilbud om abortpiller i stedet for kirurgisk inngrep, men de må til sykehus for å få dem utlevert og bli undersøkt før og etter aborten.

- Fire års ørkenvandring

For snart tre år siden sa regjeringen i statsbudsjettet at det skulle gjennomføres et toårig forsøk med abort hos noen få avtalespesialister.

Siden har saken vandret mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Nødvendige forskrifter og regelendringer er på plass, men hvordan forsøket skal finansieres er ikke klart.

— For oss har dette vært fire års ørkenvandring. Vi spør oss om departementet egentlig ønsker denne ordningen, sier professor og overlege Ole Erik Iversen ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.

På kvinnedagen 8. mars ble alle involverte parter innkalt til et nytt møte i departementet.

— Vi tenkte jo at dette møtet på selveste kvinnedagen skulle markere starten på nyordningen, men ble skuffet igjen, sier Iversen.

Legger arbeidet dødt

Denne uken har foreningen sendt brev til departementet med beskjed om at de legger arbeidet dødt.

— Vi ser ingen mening i å fortsette arbeidet i prosjektgruppen før det foreligger en finansieringsplan, heter det i brevet fra Norsk gynekologisk forening.

— Vi stiller oss undrende til at departementet ikke er mer løsningsorientert og lurer på dette reflekterer det egentlig engasjementet for prosjektet, skriver de videre.

BT har siden tirsdag prøvd å få en reaksjon på brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Stor gevinst

Ole Erik Iversen mener gevinsten ved å flytte aborter ut av sykehusene er stor for alle parter.

— Tusenvis av aborter kan løses på denne måten. For sykehuset betyr det at vi får frigjort kapasitet til andre oppgaver. Kvinnene slipper å sitte på en sykehuskorridor med aborten sin, og kan i stedet få time hos en privatpraktiserende gynekolog. Blir det komplikasjoner, skal de naturligvis få komme til på sykehuset. Alt dette har vi avklart, sier Iversen.

— Mener dere at tidsbruken i departementet bunner i en motstand mot å gjøre det enklere å ta abort?

— Haukeland begynte med abortpiller i 1998, da KrFs Dagfinn Høybråten var helseminister. Da ga vi politikerne beskjed om å holde seg unna, fordi det vi holdt på med var medisin, ikke politikk. Nå trår vi over en grense, siden denne nyordningen krever en regelendring. Det virker som den barrieren er ufattelig høy.