«Kjære BT. Vær så snill å la Märtha Louise være i fred» sto det på den håndskrevne plakaten til Luke. I en halv time sto han utenfor BT-huset og tok tydelig side i prinsessedebatten.

Luke, som opprinnelig er amerikaner, har lenge irritert seg over den han mener er mobbing av prinsessen. Lederartikkelen der BT ber prinsessen si fra seg prinsessetittelen, gjorde tanke til handling.

Luke kjørte sønnen til trening i Turnhallen. Deretter dro han i bokhandel, kjøpte plakat, tusj og et postkort.

– Jeg ba om et englebilde, men dette var det nærmeste jeg kom, sier han og peker på bildet av Engelen på Bryggen.

Luke, som for sikkerhets skyld er fra Los Angeles — englenes by - støtter Märtha Louises engleskole.

– Vi lever i en veldig materiell verden og det er bra. Men prinsessen gjør noe viktig når hun løfter frem det åndelige.

Til BTs politiske redaktør, Trine Eilertsen, har han følgende melding:

– Har ikke redaktøren lest Bibelen? Det nye testamente er fullt av folk som snakker med engler. Hun sier kongehuset skal stå bak Statskirken, men den er jo tuftet på engler.

Luke, som er bosatt på Sotra, studerer sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen. Fra før er han utdannet kreftsykepleier.

– Som sykepleiere skal vi ivareta både kroppslige og åndelige behov hos pasientene, men det åndelige kommer i bakleksen. Jeg synes prinsessen gjør noe viktig.

– Hvordan reagerer forbipasserende på budskapet ditt?

– Jeg vil si at 80-85 prosent er positive. Noen nikker og sier seg enig, sier Luke.

Amundsen, Paul S.