Det står om noen av de aller viktigste utbyggingsplanene for Bergen. Ny flyplassterminal, nytt finanshus for Sparebanken Vest og en ny medieby ved TV 2s hovedkvarter på Nøstet, har havnet i dødens posisjon på grunn av uenighet om hvor mange parkeringsplasser de enkelte prosjektene skal få.

Fylkesmannen er strengere enn bystyret og har fremmet innsigelse mot i alt 15 planer.

Fikk flere p-plasser

Nå lover Fylkesmannen å løse problemene, men da må bystyret akseptere de parkeringsbestemmelsene som fylkesmannen og byråd Lisbeth Iversen ble enige om i megling. Da løftes disse bestemmelsene ut av den langvarige prosessen kommuneplanen i Bergen nå skal igjennom før den blir godkjent.

Meglingen han viser til fant sted 12. september i fjor. Her møtte byråd Lisbeth Iversen fylkesmann Lars Sponheim, og partene ble enige om et meglingsresultat som omfattet hele kommuneplanen, inkludert parkeringsbestemmelsene.

Men meglingsresultatet ble ikke akseptert av bystyret. Blant annet skulle fremtidige utbyggerne få flere parkeringsplasser enn det man ble enige om i meglingen. Uten enighet mellom Fylkesmannen og kommunen, må hele kommuneplanens arealdel til Miljøverndepartementet for endelig godkjennelse.

Det kan ta tid, tre til fem år har Fylkesmannen selv anslått det til.

Utidig press

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld mener det er en stor fordel både for de mange næringsdrivende som venter på å få planen vedtatt, og for kommunen.

— Når planene er brakt i overensstemmelse med meglingsresultatets parkeringsbestemmelser, vil prosessen hos oss kunne gå meget fort, slik at planene kan egengodkjennes, og utbyggerne starte opp tiltakene, sier Fjeld.

Fjelds løfte om ekspressbehandling høster ikke begeistring hos Høyres gruppeleder i bystyret, Ragnhild Stolt-Nielsen. Hun liker ikke betingelsene.

— Jeg synes det er ganske spesielt at Fylkesmannen legger meglingsresultatet til grunn. Meglingsresultatet forutsatte bystyrets godkjenning, det står i protokollen, sier hun.

Mye av veksten i Bergens næringsliv de kommende årene er avhengig av at reguleringsplanene som nå ligger på vent kan vedtas. Stolt-Nielsen kjenner presset.

— Dette er et utidig press. Fylkesmannen har åpenbart behov for å ha mer rett enn et folkevalgt organ. Jeg synes det er ganske spesielt at et fylkesmannsembete opptrer på denne måten. Det de nå kommer med oppleves veldig sterkt som et diktat mot oss som er folkevalgte.

- Ikke bare sykle rundt

Stolt-Nielsen mener meglingsresultatet ikke er til det beste for næringsdrivende i sentrum.

— Vi er jo faktisk opptatt av byutviklingen i Bergen. Og enn så lenge synes vi de som driver næringsvirksomhet i Bergen sentrum har et behov for å bruke bil og ikke bare sykle rundt. Vi må finne en parkeringsnorm vi skal leve med. Det er ingen andre byer som har så få parkeringsplasser som det fylkesmannen ønsker for Bergen.

- Byråd Lisbeth Iversen mente meglingsresultatet var til å leve med?

— Jeg er opptatt av at det skal være et levende sentrum, og da må vi innse at inntil vi har fått et vesentlig bedre kollektivtilbud, så vil det være behov for kundeparkering for dem som driver sin næring i sentrum. Det må vi som lokalpolitikere ta hensyn til.

- Utelukker du at bystyret vil akseptere Fylkesmannens forslag til løsning?

— Fylkesmannen ønsker å diktere bystyret. Det må bystyret diskutere. Jeg kan ikke på vegne av bystyret forskuttere hvordan vi forholder oss til dette, men jeg synes forslaget er veldig betenkelig, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Ragnhild Stolt-Nielsen.