ATLE ANDERSSON

— Av alle forslagene fra Bergesen-utvalget, er flytting av styringen over forskningsstasjonene det minst aktuelle, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim til BT.

Selv om han ikke vil forskuttere regjeringens standpunkt, går Sponheim likevel langt i å antyde at det neppe blir aktuelt for regjeringen å frata Havforskningsinstituttet kontrollen med sine forskningsstasjoner.

Det er et regjeringsoppnevnt utvalg med NHO-sjef Finn Bergesen jr. som har foreslått den nye, såkalt blågrønne matalliansen.

Mister styringen?

Regjeringen har alt bestemt at Tromsø får holdingselskapet for et nytt konsern for næringsrettet forskning. Den nye modellen innebærer, ifølge Sponheim, at det skal dannes datterselskaper i Bergen og på Ås. Den næringsrettede virksomheten skal skilles ut for en lang rekke forskningsinstitutter innen fiskeri og landbruk, deriblant Havforskningsinstituttet i Bergen.

For Havforskningsinstituttets del betyr omleggingen, hvis Bergesen-utvalgets anbefalinger blir fulgt, at de mister styringen over forskningsstasjonene i Austevoll og Matre. Disse skal etter planen inngå i det nye konsernet for næringsrettet forskning.

Ifølge havforskerne i Bergen er disse stasjonene selve grunnlaget for driften av instituttet, som har 600 ansatte. De frykter også at de skal miste styringen over dagens forskningsfartøyer. Regjeringen vurderer å etablere et statsrederi for forskningsfartøy.

Ledelsen ved Havforskningsinstituttet i Bergen kaller forslagene for «skremmende».

— Jeg har forståelse for at det råder usikkerhet i disse miljøene, men regjeringen har nettopp begynt å arbeide med saken. Det er ikke åpenbart at vi følger utvalgets anbefalinger, varsler Sponheim..

Friele på banen

Ordfører Herman Friele har i BT tidligere uttalt at det er fare for at hele det unike internasjonale fagmiljøet innen marin forskning i Bergen vil gå i oppløsning. Stortingsrepresentant Ranveig Frøiland (Ap) frykter for kompetansen som Havforskningsinstituttet i Bergen har bygd opp gjennom en årrekke.

Enkelte har i debatten om den blågrønne matalliansen snakket om bondekupp, og at landbruksmiljøet på Ås, der Sponheim selv har bakgrunn fra, skal få kontrollen også over stadig større deler av den «blå» forskningen.

— Det er langt på vei en oppkonstruert konflikt som har vært dyrket i noen kretser lenge. Havforskningsmiljøet i Bergen og det prestisjetunge og internasjonalt anerkjente Akvaforsk på Ås utfyller hverandre i dag og skal gjøre det i fremtiden. Jeg kan ikke se at det er aktuelt å flytte mer av akvakulturforskningen fra Bergens-området til Ås, sier Sponheim.