Sponheim ble valgt med 56 stemmer. Tre valgte å stemme blankt.

Det er også klart at stortingsrepresentant May Britt Vihovde beholder 2. plassen på listen.

Det var ikke opplagt at Vihovde skulle gå seirende ut av kveldens nominasjonsmøte.

I nominasjonskomiteen var det dissens. Et flertall på fem vil renominere Vihovde, som har møtt fast på Stortinget mens Sponheim har vært statsråd både i Bondeviks første og andre regjering. Mindretallet på tre ønsket heller å satse på Kari Østervold Toft fra Sund. Hun er i dag leder i Hordaland Venstre.

Østervold Toft ønsket imidlertid ingen kampvotering mot Vihovde, og tar til takke med 4. plass på listen.

Også om førsteplassen var det reell dissens i nominasjonskomiteen. Et mindretall på tre foretrakk øygardsmannen og ringreven Kjell Alvheim fremfor statsråden.

Det er særlig deler av Bergen Venstre som er misfornøyd med Lars Sponheim, men også lokallaget i Odda og Hordaland Unge Venstre har ønsket å skifte ham ut.

Kjell Alvheim ble i høst foreslått av Bergen Venstre, og sa seg villig til å ta kampen opp mot Sponheim som første gang ble innvalgt på Stortinget i 1993. Alvheim (60), som er tretten år eldre enn Sponheim (47), har innehatt de fleste verv som venstrepolitiker og folkevalgt. Han var også statssekretær i den første Bondevik-regjeringen. Han driver i dag rådgivningsfirma.

FØRSTEVALG: Lars Sponheim (V).
SCANPIX