Den varslede stormen mot Sponheim spaknet til forsiktig kritikk av den omstridte partilederen. Men mest av Sponheims opptreden som regjeringsmedlem, lite av hans personlige fremferd.

Klarest talte bystyremedlem Geir Kjell Andersland:

— Jeg vil heller at Sponheim tar en offentlig debatt med utenriksminister Jan Petersen enn med nestleder Aud Folkestad, sa Andersland - og høstet applaus.

Andersland sa seg særlig skuffet over regjeringens studentpolitikk og utenrikspolitikk.

Flere utdypet kritikken av utenriksministeren:

— Petersen har ikke vært god til å formidle Norges ståsted i krigen i Afghanistan på en god måte. Heller ikke har han vist en god holdning til USAs krigsdomstoler, sa Harald Hove.

Fremover er det viktig at partilederen bedre markerer Venstres holdning i sentrale utenrikspolitiske spørsmål, mente Kristian Østrem fra Voss.

Stiller seg bak regjeringen

På en improvisert pressekonferanse etter debatten sa Lars Sponheim at han føler denne kritikken mot Petersen som urettferdig:

— Petersen har en form som gjør at det klareste budskapet hans først kommer etter noen setninger. Men budskapet hans er klart og greit.

— Er du enig i kritikken mot utenriksministeren?

— Jeg stiller meg bak regjeringens politikk, også på det området, understreket Sponheim og la til at han ikke ønsker å kritisere regjeringen utad.

— Jeg tror ikke på Lundteigens fyndord om å synliggjøre kamelene.

- Urimelig kritikk

I sin innledning brukte Sponheim de siste fem minuttene på siste ukes bruduljer rundt partilederen.

— Jeg kjenner meg ikke igjen i myten om arrogante Sponheim med det store ego, sa Sponheim. Angrepene på ham karakteriserte Sponheim som urimelige og uvirkelige.

Minnet om 1993

Noen selvkritikk kom partilederen ikke med. Derimot kritiserte han partifellene sine for å sovne hen da han i 1993 gjenvant et mandat for Venstre i Stortinget.

— Jeg minnes det var tøft. I åtte år hadde Venstre vært ute. Det var nesten en umulig jobb å gjenskape en plass for partiet i det politiske landskapet.

Den gang var det ingen som kom etter meg med råd og politisk støtte. Jeg var dønn ensom der ute. De erfaringene gjorde noe med meg. Det hardnet meg til, sa Sponheim.

Så la han til, henvendt til sine egne:

— Har jeg for stort ego? La meg forsikre at jeg mange ganger har ønsket meg et større ego.

— Jeg er utrolig stolt over å oppleve et parti i dag som leverer politikk og politiske angrep. Jeg tar ikke ære for det alene, men jeg vil hevde at jeg har vært med på å bygge opp partiet til hva det er i dag, sa Sponheim.

Stikk og støtte

Etterpå kom ingen med åpne personangrep på Sponheim. Men indirekte fikk han stikk gjennom krav om bedre kommunikasjon og en åpnere organisasjon.

Flere ga ham åpen støtte fra talerstolen.

— Sponheim har en bred rygg. La ham slippe bruke den til å bære skjoldet på, sa Harald Stautland fra Bømlo.

Bjørg Murberg fra Radøy formulerte det slik: - Det er tungt å gå i motbakke og vondt å sitte på toppen!

Applausen etter talen bar preg av å være pliktskyldig. I ettermiddag er det åpent for politisk debatt. Men delegater BT har vært i kontakt med, regner ikke med nye skarpe personangrep fra partifeller i hjemfylket.

Verkebyllen er stukket hull på. Og ingen utfordrer står klar.