Fylkesmann Lars Sponheim avviser at det er snakk om krig mellom byrådet og fylkesmannen.

-Jeg vil ta sterk avstand for bruk av krigsbegrep i dette. Det mangler fullstendig perspektiv, og jeg må si jeg skremmer meg over at det brukes i en forsamling som dette og i en sånn sammenheng, sier Sponheim.

Se innlegget på video (spol til 1 time og 20 minutter)

— Fylkesmannen driver krig

Det var under det årlige møte mellom lokalpolitikere, fylkespolitikere, stortingsrepresentanter og næringslivstopper i Hordaland en nærmest opprørt Sponheim kom med sine uttalelser. Bakgrunnen var et innlegg stortingsrepresentant Arne Sortevik hadde holdt før Sponheim fikk ordet:

— Vi kan ikke fra Stortinget akseptere at Fylkesmannen på vegne av regjeringen driver krig mot Bergen kommune, sa Sortevik, før han siterte fra Fornyingsdepartementets nettside der fylkesmannen rolle er beskrevet å skulle følge opp retningslinjer og vedtak fra storting og regjering.

— Det er i alle fall ingen retningslinje og drive krig mot utvalgte bykommuner. I Bergen skaper det usikkerhet om kommunens økonomi. I Bergen skaper det store forsinkelser i reguleringsplaner. I verste fall kan det føre til at store prosjekter ikke realiseres. Om det skal skje på bakgrunn av en krangel om 96 parkeringsplasser, blir det for ille, sa Sortevik.

Han oppfordret forsamlingen om å presse på Sponheims overordnede, fornyings- administrasjons- og kirkeministeren for å få mer dialog og forståelse.

- Ivaretar rettssikkerheten

Sponheim mislikte sterkt det han oppfattet som et fortegnet bilde av fylkesmannens rolle og gav forsamlingen en belæring om Fylkesmannens mange ulike oppgaver.

— Fylkesmannen er der primært for å sørge for at rettssikkerheten ivaretas for enkeltmenneske. Fylkesmannen gjør mange tusen vedtak hvert år i saker der enkeltmennesker ikke får sine rettigheter etter norsk lov, sa Sponheim.

Den andre oppgaven var å sørge for at alle aktører i fylket holdt seg innenfor de rammer som er satt av storting og regjering. Og oppdragsgiveren, sa Sponheim, var 12 ulike departement.

Jeg gjør en jobb jeg er pålagt å gjøre, som jeg er ansatt av kongen å gjøre, og ikke noe annet, punktum, punktum, punktum. Lars Sponheim

— Jeg gjør en jobb jeg er pålagt å gjøre, som jeg er ansatt av kongen å gjøre, og ikke noe annet, punktum, punktum, punktum.

Sponheim presiserte at hans rolle var i ivareta rettighetene til Barn som sitter inne fordi de ikke kan puste i luften ute.

Revynummer

-Det handler først og fremst om rettssikkerhet, og det handler ikke minst om alle dem som aldri blir invitert til dette møtet. De er beskyttet av norsk lov av folkeretten, og det gjelder med all respekt også øyenstikkere som vi er pålagt gjennom folkeretten å ta vare på i dette fylket. Selv om det går an å holde mange revynummer om det oppdraget, så er det oppsummert et oppdrag det er viktig å få gjort.

Sponheim mener fylkesmannen er fleksibel.

— Vi strekker det handlingsrommet vi har langt for å finne gode løsninger og jeg opplever at tross alt så er det mange kommuner som rapporter at vi klarer innefor de rammene å finne gode løsninger.

Og han mener hovedproblemet er uenigheten rundt kommuneplanens arealdel i Bergen.

-Det som ligger under mye av disse voldsomme angrepene og denne kritikken er behandlingen av kommuneplanen i Bergen Det meste andre har roet seg, det har det ikke gjort i Bergen foreløpig.

Han viste til at det hadde vært en mekling mellom Bergen kommune og fylkesmannen og at det forelå en enighet mellom kommunen og fylkesmannen.

— Fylkesmannen har valgt å etterleve denne meklingsprotokollen. Det har Bergen kommune valgt ikke å gjøre, sa Sponheim, før han takket for seg.

Diskuter saken under:

GREP ORDET: I et tre minutter langt innlegg avviste Lars Sponheim bruken av krigretorikk og gav forsamlingen en belæring om Fylkesmannens mange ulike oppgaver.
HORDALAND FYLKESKOMMUNE