TINA HELEN AASEN tina.aasen@bt.noKommunen har avslått søknad om 400.000 kroner for å starte. Dermed spøker det for samtalegruppene som det ifølge Kriminalomsorg i Frihet er stort behov for.

— Uten penger blir det umulig å sette i gang, sier leder for Human-Etisk Forbund i Bergen, Truls Rosmer. Nå håper han på midler fra bedrifter og andre offentlige instanser.

Passer ikke inn Human-Etisk Forbund ble kontaktet av en konsulent fra Kriminalomsorg i Frihet for halvannet år siden. Grunnen var at en del rusavhengige følte de ikke passet inn i tiltak bygget på religion.

— Dette er ingen kritikk av de tilbud som alt eksi-sterer i Bergen. Vi vil bli et nødvendig supplement, sier Rosmer. Tilbudet skal drives av Human-Etisk Forbund og fagpersoner fra institusjoner som arbeider med rusmisbrukere. En psykologisk sykepleier fra Hjellestad-klinikken skal lede samtalegruppene i første omgang. Også Bergensklinikkene, STRAX-huset og Kriminalomsorg i Frihet stiller med kompetanse.

Læringsteori Nå i juni søkte Human-Etisk Forbund rusmiddelpolitisk råd om midler til å starte. Avslaget er anket, og saken skal opp igjen på ny 18. juni.

— Det er synd om vi må skrinlegge planene når behovet er stort, sier Rosmer.Grunntanken er å se rusproblemer som en personlig viljesak.

— I motsetning til andre tiltak arbeider vi ikke ut ifra en sykdomsmodell. Vi søker heller ikke støtte i religion, men vil konsentrere oss om rusmisbrukerens evne til å lære å bli rusfri, sier Rosmer.