Fredens Bolig, dette stykke park som nå også brukes av Krohnengen som skoleplass, har sin historie. Og denne historien er blitt en skoleforestilling som skal vises neste uke. En forestilling med blant annet gravfølge, spøkelser, breakdance, buekorps, musikkgrupper og stumpdansende fangegjeng.

Vel flott kirkegård

Navnet Fredens Bolig henspiller på at her var kirkegård i 119 år. På begynnelsen av 1800-tallet begynte det å bli mangel på gravplasser i Korskirken sokn som den gang omfattet Sandviken. Madam Valeurs engstykke på Stølen pekte seg ut som ny kirkegård og ble i 1809 innkjøpt og opparbeidet — blant annet av svenske krigsfanger, sendt over fra Østlandet for å utføre tvangsarbeid.

Kirkegården ble velsignet av den berømmelige biskop Johan Nordahl Brun, som riktignok syntes den var vel flott anlagt med dorisk port ved inngangen. Men det gikk ikke mange år før den begynte å forfalle. Likevel var den flittig brukt, den rommet hele 2200 graver. Og i 1860-årene ble det brukt 6000 spesidaler til å sette den i stand.

I februar 1908 ble hele Sandvikens Madam Felle begravet der, med stort følge av sørgende. Den siste begravelsen fant sted i 1928, da ble kirkegården besluttet nedlagt.

Alle i sving

På Krohnengen skole har musikk, inkludert sang og bevegelse, vært satsingsområdet i høst. Skolen ville gjerne vise alle aktivitetene, men hvordan? Den hadde fått noen penger fra Miljøaksjonen for å holde parken pen - og dermed kom idéen om å bruke parkens historie som fortelling.

Hele skolen, lærere og 420-30 elever er i sving med alt fra musikk til kostymer, PR og lys/lyd. Det foregår noe de fleste steder i bygningen denne uken, der er spøkelser i gymsalen (for selvfølgelig spøker det på en kirkegård) og kulissemakere i kjelleren og et mylder på kryss og tvers. Diverse musikk- og dansegrupper øver og øver - og på sløydsalen står Madam Felles kiste og venter på sin siste opptreden.

GRÅSKALLEDE BJERGE: Marianne Birkeland (til venstre) og Henriette Erstad er med i kulissegjengen som har malt Bergens byfjell i tre utgaver: nakne, nakne med Fjellveien og så kledd med planteskog. FOTO: RUNE SÆVIG