Klokken 1830 på Folkets hus møtes 149 Ap-medlemmer for å ta stilling til hvilken trasé Bybanen skal ha fra sentrum til Åsane.

Som BT har skrevet tidligere er de to frontfigurene i Arbeiderpartiet i Bergen vidt uenige om hvilken trasé som er best.

Delt styre

Lokallagsleder Marte Mjøs Persen er for en bybane over Bryggen, mens gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, er overbevist om tunnelløsningen.

Tidligere denne uken behandlet styret i Ap de forskjellige alternativene og hvilken anbefaling de vil gi til partimedlemmene sine.

Det endte 5-3 og flertall for tunnelen.

Bryggen eller tunnel?

Tre av styremedlemmene, Marte Mjøs Persen, May-Brit Nordås og Rasmus L. Rasmussen, gikk for denne innstillingen:

"Ap i Bergen går inn for at bybanen følger åpen løsning gjennom Bergen sentrum og langs Bryggen. Bystyregruppen bes dessuten arbeide for at sentrum og Bryggen gjøres mest mulig bilfri og at det legges til rette for bedre sykkelveinett i sentrum".

Fem av styremedlemmene på møtet, Linda Lein, Bjørn Laastad, Magne Seierslund, Øystein Hassel, og Arne Jakob Vik Olsen, landet imidlertid på dette forslaget til innstilling:

"Ap i Bergen går inn for at bybanen legges i tunnel gjennom Bergen sentrum, med innslag i Kaigaten eller Peter Motzfeldts gate. Det bør arbeides for best mulig betjening av sentrum med et sentralt stopp nærmest mulig Torgalmenningen. Bystyregruppen bes dessuten arbeide for at sentrum og Bryggen gjøres mest mulig bilfri og at det legges til rette for bedre sykkelveinett i sentrum".

Jakter flertall

— Vi er klinkende klare motstandere av trasé over Bryggen, og kommer til å gå inn for tunnel på dette møtet, sa leder i Bergen AUF, Øystein Hassel, til BT tidligere denne måneden..

Han representerer det største enkeltdelegasjonen på møtet. AUF har 31 av de 149 stemmeberettigede. I tillegg har Bergenhus sine elleve representanter også flagget motstand mot Bryggen-Bybanen.

Tipper flertallet

BT har telt opp stemmene som er for tunnel og for Bryggen i bystyret. I Høyre sitt møte så var 20 av 25 for tunnelalternativet. Men seks av dem som møtte var vararepresentanter. Etter det vi forstår så er minst tre av dem som ikke møtte opp av de faste representantene Bryggen-tilhengere.

Ender Ap opp på tunneltraseen vil dette alternativet da få 46 av de 67 stemmene i bystyret. Ender de opp på Bryggen vil dette få 40 av de 67 stemmene, og fortsatt flertall.

BT følger representantskapsmøtet til Ap live. Følg med utover kvelden!

BILFRITT: Harald Schjelderup forventer en helt trafikkfri Bryggen i fremtiden. Det er en forutsetning for å legge Bybanen i tunnel. Peter Christian Frølich (H) bestilte denne illustrasjonen før Høyres møte om saken.
Fabian Gohde (illustrasjon)