Varaordfører Kristian Helland tapte kampen.

Leder Tomas Moltu kunne puste lettet ut etter møtet i går kveld, selv om han bare fikk med seg fire av de syv andre styremedlemmene. Fem stemte for å gå i byråd med det politiske programmet som ble fremforhandlet i forrige uke, to stemte imot, og én stemte blankt.

— Det var et krevende møte, med ulike meninger. Men jeg er fornøyd med at vi har fått sterkere tilslutning nå enn vi hadde før forhandlingsresultatet, sier Moltu.

Han viser til at en av dem som tidligere har vært imot byrådssamarbeid med Frp, stemte blankt i går kveld.

Taus Helland

De to som stemte imot, er varaordfører og avtroppende gruppeleder i bystyret, Kristian Helland, og Birger Hjellum, som representerer Arna KrF. Ingen av dem ville i går kveld kommentere hvorfor de stemte imot, men Helland har lenge vært sterkt kritisk til byrådssamarbeidet.

— Det er ingen hemmelighet at dette ikke har vært mitt prosjekt, sa han til NRK litt tidligere på dagen.

Helland mener det går ut over KrFs profil som sentrumsparti når partiet samarbeider med Frp. En annen tidligere ordfører, Ingmar Ljones, er også skeptisk til byrådssamarbeidet. Både Helland og Ljones samarbeidet i sin tid med Arbeiderpartiet.

I KrFU har det også vært kritiske røster, men Erlend Kjernsrød fra KrFU ville ikke si hva han stemte.

Moltu sier at han ikke tror uenigheten om alliansen med Frp vil kunne splitte partiet eller føre til utmeldelser, slik det har skjedd i Fjell. Han påpeker at den påtroppende gruppelederen, Filip Rygg, er positiv til avtalen. Om en måned overtar han Hellands plass i hovedstyret.

Ikke informert om Høybråten

Søndag skrev BT at partileder Dagfinn Høybråten rådet Bergen KrF til å ikke inngå byrådssamarbeid med Frp. Det fikk ingen av lokallagslederne til å snu. Men ikke alle medlemmene av hovedstyret var informert om Høybråtens råd før de leste om det i BT.

— Vi visste at det hadde vært en samtale, men detaljene kjente vi ikke til, sier Terje Gilje, lokallagsleder i Fana og medlem i hovedstyret.

Den nye bystyregruppen til KrF ga i går sin tilslutning til samarbeidet. 11. oktober skal representantskapet i Bergen KrF samles for å gi sitt råd. Deretter kan et endelig vedtak i bystyregruppen gjøres.

Enstemmig i Frp

Også Frp holdt møte med den nye bystyregruppen i går kveld. Der ble det enstemmig tilslutning til byrådsavtalen.

Gruppeleder Liv Røssland sier at posisjoner og hvem som skal bekle disse ikke var tema på gårsdagens møte.

— Vi har fått mandat til å forhandle videre. Vi har selvsagt våre kandidater og ønsker, men i slike spørsmål er det uansett byrådslederen som har det siste ordet, sier hun.

Byrådsleder Monica Mæland skal sette sammen og presentere byrådet. Mæland har høstferie denne uken, men vil samtale med partiene. Selve presentasjonen skjer trolig neste uke.

Helge Skodvin