De involverte elevene får ikke gå ut av sin sektor.

Det høyst ekstraordinære tiltaket om å opprette egne soner for tre jenter på skolen, ble vedtatt av rektor Frode Nilsen i slutten av mars.

Foranledningen var at det to dager på rad ble utøvd fysisk vold på ungdomsskolen i Fyllingsdalen.

«Skolens uteområde og korridorer deles i to deler, øst og vest, der elev a og b kan bevege seg i det vestre området, og elev c i det østre området. Elevene skal ikke bevege seg inn i det andre området eller inn i kantinen uten følge fra voksen», heter det i vedtaket.

**Les også:

— 100.000 barn er involvert i mobbing**

- Har ikke fungert

Rektor Frode Nilsen mener at en slik segregering er nødvendig for å hindre de tre involverte i å møte hverandre.

Konflikten mellom de tre jentene skal ifølge rektor ha pågått over lang tid, og bakgrunnen skal være hendelser utenfor skolen.

— På skolen uttrykker begge parter at de blir mobbet av den andre part. Begge uttrykker at deres reaksjoner er et tilsvar på den andre parts uttalelser og handlinger, sier Nilsen.

Han opplyser at han har kjent til konflikten mellom de tre jentene siden før jul, og sier at en rekke tiltak er blitt prøvd.

— Vi har hatt jevnlig kontakt over lang tid med de foresatte og mange møter med jentene, og jobbet for å få dem til å fungere i fellesskap. Begge parter har uttrykt at det ikke har fungert, sier Nilsen.

Bakgrunnen for tiltakene som nå er satt i verk er at rektor mener at skolen ikke følger opplæringslovens §9. Paragrafen skal sikre at alle elever har et godt psykososialt miljø.

**Les også:

Har fått klage fra foreldre**

Nektes å bruke mobiltelefon

— Har det vært reagert på andre måter etter voldsepisodene?

— Det vil jeg ikke gå ut med, men det er blitt gitt sanksjoner. Dette var første gang vi hadde denne typen konfrontasjon, og det gjorde at skolemiljøet ble utrygt for de involverte. Denne situasjonen påvirker ikke skolen ellers, sier Nilsen.

Han mener ikke vedtaket om å dele skolegården er spesielt uvanlig.

— Dethender at vi må dele skolen i to soner, så lenge begge parter er enige og skoleplassen er så stor som den er. Men det er ikke nødvendigvis vanlig å gjøre det i vedtaksform, sier Nilsen.

De tre elevene er i samme vedtak nektet å bruke mobiltelefon på skolen. Bakgrunnen er at mobiltelefon skal ha vært hyppig brukt til trakassering.

Foreløpig er det ikke bestemt hvor lenge skolen skal være delt for de tre.

— Vedtaket gjelder til vi opphever det, og det gjør vi når vi er trygge på at vi kan gå tilbake til en normalsituasjon, sier Nilsen.

Etter at delingsvedtaket ble innført, har det ifølge rektor ikke vært konflikter mellom jentene på skolen.

— Vedtaket har fungert etter intensjonen. Det har gitt mulighet for jentene til å konsentrere seg om skolen uten å føle seg utrygge, sier Nilsen.

Politiet koblet inn

Rektor sier at han også har rådført seg med kommunen sentralt om saken.

— Vi har spurt i hvilken grad vi kan bruke sanksjoner i forhold til noe som har skjedd mot elever utenfor skolen. Anbefalingen er at vi ikke kan bruke opplæringsloven til det, men rådet er å be foresatte om å kontaktepolitiet om alvorlige episoder som skjer på fritiden, sier Nilsen.

Politiet har også satt i gang etterforskning i saken.

— Jeg ønsker ikke å kommentere hva vi gjør i denne konkrete saken. Men generelt velger vi som regel å gå inn i denne type saker når vi får henvendelser fra skoler eller foreldre. I saker som gjelder unge er det alltid viktig å komme tidlig inn. Ofte tar vi tak i en sak før den formelt er blitt en straffesak, hvis vi får høre om forhold vi synes er bekymringsfulle, sier politibetjent Frode Misje, ansvarlig for forebyggende arbeid ved Bergen vest politistasjon.