KRISTIN JANSEN

— Slik jeg ser det er dette en svært betent arbeidskonflikt som det er arbeidsgivers ansvar å løse opp i. Jeg er klar over at det allerede er gjort en del, men dette har åpenbart ikke vært tilstrekkelig, sier politiadvokat Bjarte Aarlie.

Saken fra et naboområde til Bergen ble formelt avsluttet av politiet i forrige uke.

— Vi har henlagt saken på grunn av bevisets stilling. Selv om vi har avhørt en rekke vitner, har det ikke vært mulig å bevise hvem som har sendt trusselbrevet. De muntlige truslene ligger på et nivå som ikke er straffbart, sier Aarlie.

- Uutholdelig

Ambulansesjåføren som i februar ble anmeldt for trusler skal flere ganger ha uttalt at han ønsket å drepe kollegaen sin. Han ble anklaget for å ha sagt dette i andres påhør og for å ha sendt et brev der han blant annet skulle ha skrevet «Du er snart ferdig». Innholdet i brevet er ifølge politiet så alvorlig at det ville blitt omfattet av straffeloven dersom det var mulig å spore opp avsenderen.

Bergens Tidende har snakket med flere ansatte på arbeidsplassen som forteller at den intense konflikten mellom de to har fått store konsekvenser for alle som jobber i nærheten.

— Det er til tider uutholdelig. Jeg har aldri opplevd maken. Noen ganger tenker jeg at det kunne vært like greit å slutte, sier en ambulansesjåfør som ikke ønsker å stå frem med navn.

Han er kritisk til måten ledelsen har taklet situasjonen på

— Egentlig er jeg sjokkert. De burde ha fjernet den anmeldte mannen fra stillingen.

Sykemeldt

Ambulansesjåføren som har følt seg truet har etter eget ønske skiftet arbeidssted. Han er fortvilet over situasjonen og har i perioder vært sykemeldt. Hans kollega jobber fremdeles i ambulansetjenesten i området. Konflikten mellom de to går flere år tilbake i tid. Etter det Bergens Tidende kjenner til skal mannen som ble beskyldt for drapstrusler ha anklaget sin kollega for å ha fordrevet ham fra sin tidligere stilling. Dette er kollegaen ikke enig i.

Ambulansesjef i Helse Bergen, Jarle Vikebø, er fullstendig klar over at arbeidsmiljøet blant ambulansesjåførene i det aktuelle området ikke er optimalt. Han vil likevel ikke være med på at ledelsen har sviktet i saken.

— Vi har prioritert arbeidsmiljøet svært høyt. HMS er koblet inn og vi har hyppige møter med de ansatte, sier han.

Vikebø mener det var helt riktig å la den anmeldte mannen få fortsette på arbeidsplassen.

— Henleggelsen av saken viser at dette var fornuftig. Vi kan ikke drive med forhåndsdømming av folk som er under politietterforskning, sier ambulansesjefen.