— Bjørgvin bispedømmeråd er delt omtrent på midten i synet på homofilt samliv og homofile prester. Bergens Tidende har snakket med alle de øverste tillitsvalgte i Bjørgvin bispedømme. Tre av dem sier at de kommer til å stemme for at homofile prester, som lever i partnerskap, kan bli ansatt i Den norske kirke. Tre andre med biskop Ole D. Hagesæther i spissen er imot, mens det syvende medlemmet, presteskapets representant i rådet, Roar Strømme, ikke vil svare på hva han vil stemme.

Mer utredning

At splittelsen er dyp, fikk Kirkemøtet enda et eksempel på i går. Da reiste fem biskoper, blant dem Ole D. Hagesæther, og fem andre deltakere på Kirkemøtet et helt nytt forslag om å utsette hele saken i påvente av nye teologiske utredninger.

— Dette er ikke noe forsøk på å trenere saken. Men homofilisaken er ikke godt nok utredet i Kirken. Vi trenger grundigere utredninger før det er forsvarlig å ta en ny avgjørelse, hevder gruppens talsmann, biskop Odd Bondevik.

Ingen forskjell

Men Henny Koppen, Frode Solemdal og Sissel Vartdal i Bjørgvin bispedømmeråd er overbevist om at tiden nå er inne for å åpne for homofile prester, som lever i partnerskap. I sin konsekvens betyr dette også en generell godkjenning av forpliktende homofilt samliv.

— Jeg er glad for at det nå går an å lese Bibelen på en måte som også samsvarer med mitt menneskesyn. Det er viktig naturlig at Kirkemøtet gjør et slikt vedtak nå, sier Solemdal.

— Med mitt bibelsyn har jeg aldri forstått hvorfor Kirken behandler heterofile og homofile ulikt, og at homofile skal stenges ute fra det normale liv. For meg er ikke dette noe vanskelig valg, sier Henny Koppen.

Kompromiss

Sissel Vartdal, som også er medlem av Kirkerådet, vil støtte forslaget å ansette homofile prester i partnerskap i Kirken.

— Jeg vil ikke videreføre de gamle vedtakene fra Kirkemøtene i 1995 og 1997. Det forslaget som nå fremmes om å åpne for ansettelse i de bispedømmer som ønsker det, er en naturlig videreføring. Dette er kompromisset som kan få størst mulig oppslutning, og samtidig ivaretar begge parters syn.

Sier nei

Lederen i Bjørgvin bispedømmeråd, Magne Skjeldal er klar på at han ønsker å beholde Kirkens nåværende syn på homofilt samliv. Det samme svarer biskop Ole D. Hagesæther.

— Jeg har vært tydelig på hvor jeg befinner meg i denne saken. Jeg ser ikke at Bibelen gir noen åpning for homofilt samliv. Jeg håper at Kirkemøtet fortsatt vil mene det samme, svarer han.

Bispedømmerådets ungdomsdelegat, Ingvild Teodorsen, vil vente på det endelige forslaget før hun bestemmer seg.

— Men jeg leser Bibelen slik at det skal veldig mye til før jeg støtter ansettelse av homofile prester, Jeg er egentlig imot dette, sier hun.