Svein Kjelstrup-Olsen ivrer for en kompromissløsning der Snøhettas praktbygg blir flyttet 20 meter på egen eiendom.

— Dette er det eneste realistiske alternativ, sier Kjelstrup-Olsen.

Han støtter ikke forslaget om å flytte Snøhettas praktbygg fra Munck-tomten, på oppsiden av Møllendalsveien, over til kommunens eiendom på Tonningsneset. Heller ikke stiller han seg bak fremstøtet fra Ole Rakner, som på vegne av alle grunneierne har argumentert for flyttingen.

— Rakners utspill og regnestykker er ikke noe vi stiller oss bak, understreker Kjelstrup-Olsen.

20 meter smalere

Kompromissforslaget handler om å flytte Kunsthøgskolen 20 meter vestover på egen eiendom, bort fra jernbanesporet. Plassen ned mot vannet, på eiendommen til Tara Holdning, blir dermed 20 meter smalere. Deler av Taras eiendom kan derfor bebygges.

— Plassen blir likevel 60 meter bred øverst mot Møllendalsveien. Det er bredere enn Torgallmenningen og burde være nok, sier Kjelstrup-Olsen.

Å flytte skolen fremover vil gi beboerne bak skolebygget mer lys og utsikt. Det store skolebygget utgjør for dem en 80 meter lang og nesten 30 meter høy vegg mot vest.

Kompromissløsningen har vært lansert for Statsbygg og kommunen i flere møter. Ifølge advokat Ståle Eeg-Nielsen var kommunen først positiv, men gikk siden bort fra tanken om å krympe «Festplassen» på Taras eiendom fra 80 til 60 meter bredde.

Ikke samlet bak

Kjelstrup-Olsen er en av tre private grunneiere på Mølleneset. De øvrige er Tara Holding og Elcon Finans. Grunneierne har utarbeidet en felles reguleringsplan som åpner for storstilt boligbygging på neset.

Ole Rakner sier til Bergens Tidende at Kjelstrup-Olsen godkjente notatet, der han gjennomgår de ulike alternativene for Møllendal. Ett av disse er flyttingen av skolen til Tonningsneset.

Han bekrefter likevel at grunneierne ikke står samlet bak dette alternativet.

BT har ikke lyktes å få Statsbyggs syn på kompromissløsningen.