I dag er fire til fem prosent av pasientene i Barne— og Ungdomspsykiatrien i Helse Fonna (BUP Fonna) under seks år. Innen 2008 er målet at 20 prosent av pasientene skal være i samme aldersklasse. Det opplyser Inger Johanne Moe, seksjons-leder for BUP Fonna.

— Alle våre henvisninger øker, også blant de yngste. Det kan dreie seg om foreldre og helsestasjoner som ser samspillproblemer og tar kontakt med oss, sier Moe.

Større effekt

Barn som gjerne er traumatiserte eller har opplevd rus i svangerskapet, er de aller minste pasientene i psykiatrien. Målet er å forebygge og behandle tidlig.

— Prinsippet om tidlig intervensjon er viktig. Jo tidligere vi griper inn, dess større effekt, forteller Moe.

Siden nyttår har et småbarnsteam ved BUP Fonna jobbet med å spisse kompetansen på de aller minste. Teamet som populært kaller seg «Spe- og små» består av lege, sosionom, sykepleier og to kliniske pedagoger. Prosjektet er et samarbeid mellom BUP Haugesund og BUP Stord.

Nytt senter på Stord

Sistnevnte kan i midten av måneden glede seg til innflytting i et flunkende nytt senter like ved Stord sjukehus. Nybygget på hele 3100 kvadratmeter har kostet 63 millioner kroner og skal huse voksenpsykiatri samt barne- og ungdomspsykiatri. Voksenpsykiatrien har plass til 15 pasienter, mens en egen ungdomspost med fire senger gir tilbud til barn og unge døgnet rundt utenom helgene.

— Dette er en stor begivenhet for Helse Fonna. Før sendte vi pasienter til Bergen som har vært veldig presset. Nå får barn og ungdom i Hardanger og Sunnhordland et døgnbemannet tilbud på Stord. Dette er et stort løft for psykisk helsevern for barn og unge, sier Inger Johanne Moe.