— Det er ett av temaene vi vil ta opp med driftsselskapet Neas på et møte i morgen. Det blir det første evalueringsmøte etter at Neas overtok 12. mai, sier Bakke.

Som Bergens Tidende har skrevet om flere ganger i sommer, reagerer byråden på at uteområdene på Fisketorget ser mer ut som spisested enn handletorg. Det er i strid med bystyrets intensjoner for det nye Torget, skrev Bakke til driftsselskapet Neas i juni.

— Balansegang

I den nye profilmanualen for uteområdene som byrådet får på bordet torsdag, ser det ikke ut til at antall stoler og benker er blitt færre.

— I avtalen med Bergen kommune er det ikke klart definert hvor mange sitteplasser det skal være. Det blir en delikat balansegang mellom det kundene etterspør, inntekter og hvordan Fisketorget skal fremstå med en felles forankret strategi. På sommeren er det fullt av turister som spiser der, og 90 prosent er sjømat. Vi får ikke god drift på Torget uten sitteplasser, sier Neas-advokat Arne Christian Landsvik.

Markedsplass først og fremst

Han har ikke oversikt over det eksakte antall sitteplasser som planlegges på torgflaten. - Uansett blir det ikke flere enn i dag, mener han.

— Bystyret har ment at Fisketorget primært skal være en markedsplass for torghandel. Torget har aldri vært tiltenkt en hovedfunksjon som spisested eller restaurant. Dette er noe av det vi skal diskutere med Neas i morgen, sier byråd Bakke.

Siktlinjer og gangsoner

Det er flere skjær i sjøen for den nye profilmanualen. Den er nemlig ikke i tråd med reguleringsplanen, skriver næringsbyråd Bakke i innstillingen. Han er ikke fornøyd med bruken av et område utenfor Torghallen i retning utløpet av Vågen, eller med plasseringen av parasoller og torgboder. Kravet til siktlinjer og gangsoner er ikke overholdt, mener Bakke.

Byråden er heller ikke fornøyd med at driftsselskapet Neas ønsker at fundamentet til parasollene skal graves ned i bakken, og at de ikke flyttes etter åpningstid i sommersesongen. Her er det ingen slingringsmonn, ifølge Bakke. Torget skal være tømt etter stengningstid.

Dessuten er faste installasjoner uavhengig av montering, søknadspliktig etter plan- og bygningsloven §20-1, skriver han i innstillingen til byrådet. Bakke viser også til at installasjoner i forhold til grunnforhold, eksisterende rør og installasjoner i bakken må prosjekteres.

- Ikke vanskelig å løse

— Vi jobber for at alt vi gjør skal være i tråd med kommunale retningslinjer og lover. Utover det har vi ingen kommentar før etter byrådsmøtet torsdag, sier advokat Arne Christian Landsvik i Neas.

— Er du overrasket over innstillingen fra byrådet?

— Når man søker om noe, må man være forberedt på at det kan bli endringer. Når vi får svar, innretter vi oss etter det. Men siktlinjer og gangveier er ikke vanskelig å løse. Installasjonene våre er ikke faste, så de skal ikke sperre for noe som helst, sier Landsvik.

Neste år

— Når kan dere få uteområdene på stell?

— Det blir ikke i år, for sesongen er nesten over. Men vi har god tid til å finne den beste løsningen for neste sommer, og det ønsker vi å gjøre i samarbeid med Bergen kommune og torghandlerne, sier Landsvik.

— Det er nå viktig at vi får satt oss ned og evaluert hvordan disse første driftsmåneder har fungert. Mye bra har skjedd, men det er fortsatt et forbedringspotensial før bystyrets intensjoner er ivaretatt, sier byråd Bakke.

Halvt år etter planen

Byråden beklager at det har tatt så lang tid før profilmanualen for uteområdene er på plass.

— Ideelt sett skulle de vært klare til åpningen. Men nå jobber vi ut fra hvor vi står i dag, og diskuterer det på møtet i morgen, sier Bakke.

— Vi overtok Torghallen et halvt år etter planen, så det har ikke vært mulig å få alt på plass tidligere, sier Landsvik.