Kokepåbud eller ei? I Bergen sentrum er det ofte bare et steinkast mellom kaféene som fremdeles må koke drikkevannet og kafeene som slipper. Dette kan skape forvirring, og derfor dro Mattilsynet ut på en uanmeldt kontrollrunde onsdag.

Over tretti spisesteder i sentrum fikk besøk av inspektørene, som ville undersøke om påbudet om å koke drikkevannet ble overholdt. Seksjonsleder Aslaug Sandvin i Mattilsynet kom lettet tilbake.

— Forvirringen er ikke så stor som vi trodde. Personalet er svært oppdatert, og ingen trodde at kokepåbudet var opphevet, sier Sandvin til BT.

Stenger Åsebu

Helsevernetaten i Bergen kommune har nå pålagt Idrettsetaten å stenge toalettanlegget på Åsebu, to kilometer fra Fløien. Årsaken er at det er funnet tegn til kloakkutslipp ved hytten.

— Dette skal vi undersøke nærmere når snøen forsvinner, sier informasjonsrådgiver Ragnhild Øverland Arnesen til BT.

Arbeidet fortsetter på Ulriken og Knatten, der det er funnet feil på kloakkanlegget, og det arbeides med å avskjære avrenningsmuligheten til Svartediket.

900 Giardia-syke

900 personer i Bergen er nå registrert som syke på grunn av Giardia-parasitten. Sykdomskurven viser fremdeles fallende tendens, og det er stadig størst forekomst blant unge kvinner mellom 20 og 29 år med tilknyting til sentrum.

— Må folk i sentrum belage seg på å koke vannet til jul og enda lenger?

— Det kan vi ikke svare på ennå. Påbudet blir først opphevet når mulige smittekilder er fjernet, epidemien er under kontroll og vannprøvene er trygge, sier Øverland Arnesen til BT.