— Når rottene finner noe å spise, formerer de seg. Det finnes en helt klar sammenheng: Kaster man spiselig boss, kommer det rotter, sier Svein Skålevik, nestleder i Næringsmiddeltilsynet og Miljørettet helsevern.

Det finnes ingen statistikk over antall rotter i byen, men Næringsmiddeltilsynet kan ikke se at rottebestanden har økt nevneverdig de siste årene.

— Jeg tror det er relativt stabilt, sier Skålevik og understreker at dersom man ikke hadde vært flink med å fjerne bosset i sentrum, ville antallet rotter gått rett til værs. Skadedyrbekjempere tilkalles også flittig.

Konsulent i Actum Norge AS, Svein Svendsen, forteller at rottebestanden svinger fra år til år uansett bossmengder.

— Men det er klart, sentrum er et av rottenes primærområder. Der bor folk tett, det er fuktig og det er høy næringstilgang, sier Svendsen. Vi ser fysisk mer rotter der enn ellers.