— Foreldrene mine snakker jo i vei om at det er så viktig med nok søvn, sier Pål Njølstad, elev ved første videregående på Bergen Handelsgymnasium.

— Min mor klippet ut avisartikler om ungdom og søvn og hang dem opp på rommet mitt, supplerer klassevenninne, Synne Bleiklie.

Sammen med Amanda Bernsen og Ingrid Cappelen-Dahl har de gjennomført en spørreundersøkelse om søvn og matvaner blant 100 elever på skolen.

Klar tendens

Undersøkelsen er en del av «Holbergprisen i skolen», hvor ungdom skal forske på ungdom. Og selv om undersøkelsen ikke tilfredsstiller alle vitenskapelige kriterier, er elevene på BHG overbevist om at de har funnet frem til verdifull informasjon.

— Tendensen er ganske klar, sier Pål Njølstad, og viser til undersøkelsen:n Elevene med de beste karakterene sover mest og har best døgnrytme gjennom hele uken.

  • Elevene med de beste karakterene spiser mer regelmessig, småspiser mindre og spiser sunnere enn andre.

- Mer opplagt

De fire elevene fra BHG konkluderer med at det er en klar sammenheng mellom søvn, kosthold og skoleprestasjoner. - Vi slet litt da vi satt og skrev inn svarene fra spørreskjemaene. Da tenkte vi at vi ikke kom til å finne noe. Men da vi fikk samlet alle svarene og så sammenhengene var det morsomt, sier Amanda Bernsen.

De som sover best, er mer opplagte på skolen og klarer å konsentrere seg bedre, skriver elevene i sin rapport. Det er nyttig lærdom å ta med seg videre.

— Jeg sitter oppe til langt på natt før prøver, sier Synne Bleiklie.

— Det bør jeg kanskje endre på nå.

— Jeg passer på at jeg legger meg tidlig dagen før vi har viktige prøver, sier Ingrid Cappelen-Dahl, som tror det er enklere å endre kostholds- enn søvnvaner.

Sammenfallende forskning

Lars Lien, lege og forsker ved Universitetet i Oslo, har ledet et forskningsprogram som blant annet har sett på sammenhengen mellom frokostspising og karakternivå. Undersøkelsen ble omtalt på TV2-nyhetene søndag kveld.

Der kom det frem at ungdom som ikke spiser frokost har dobbelt så stor sannsynlighet for dårlige karakterer, sammenliknet med elevene som spiser frokost daglig.

Undersøkelsen viser også at slette frokostvaner virker inn på ungdommenes mentale helse, særlig for guttene. I undersøkelsen er det kontrollert for drikking, røyking, slanking og foreldrenes utdanningsnivå.

— Hovedfunnene er at det er en sterk sammenheng mellom hvor ofte man spiser frokost og psykisk helse, målt i depresjon og angst og karakterene man får i tiende klasse, sier Lars Lien til TV2. Guttene som kutter ut frokosten, har tre ganger større sannsynlighet for å få angst og depresjoner sammenliknet med dem som tar seg tid til dagens første måltid.

Av de nærmere syv og et halvt tusen norske tiendeklassinger som har vært med i undersøkelsen, spiser 55 prosent av jentene frokost daglig, mens 66 prosent av guttene gjør det samme. 27 prosent av jentene spiser frokost 0-2 dager i uken, mens 19 prosent av guttene stort sett dropper frokosten.