– Jeg sprakk tre fingre under stykket «Gledens ånds blikk», sier Knut Christian Jansson til Åsane Tidende etter konserten, og viser frem tre blødende fingre.

– Det er den vanskeligste klaversatsen jeg har spilt. Den går så fort, og det er så mange noter. Det er nok mange år ennå til jeg helt får taket på den.

Kunstreise

For publikum virket det ikke slik. Knut Christian Jansson er en pianist som spiller med hele seg. Han bruker lange pauser, for så å overraske publikum med store utladninger av lek og fantasi. Han virker helt inne i musikken, og drar slik også med seg publikum. «Vingt regards» er kanskje ikke det enkleste verket å presentere for utrente ører – selv om det til tider er overraskende tilgjengelig, med elementer både fra folkemusikk og jazz. Og bare for å slå det fast en gang for alle – flygelet i Eidsvåg kirke er et praktfullt instrument. Konserten kunne også by på både diktopplesning av skuespiller Eva Bergh og lysbilder og foredrag av professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt. Dette satte musikken inn i den riktige sammenhengen, og gjorde det enklere å følge med på tankene bak verket.

Stjernens blikk

Danbolt forklarte tanken bak å spille dette verket 25. mars, Marias bebudelsesdag i katolske land (i Norge kan datoen variere).

– Denne dagen er knyttet sammen både med Marias bebudelse ni måneder før Jesu fødsel og Jesu død på korset, sa han, før han introduserte stykket som heter «Stjernens blikk» med å fortelle om de hellige tre konger.

– De tilba Jesus ved hjelp av gull (konge), røkelse (Gud) og myrra (at han skulle dø). Stjernen de fulgte viste ikke bare veien frem til fødestedet, men pekte også frem mot at han skulle dø på et kors.

Dansende glede

Selve konserten besto av seks udrag fra det store verket «Tyve blikk på Jesusbarnet», og åpnet med stykket «Farens blikk». Vi ble her vugget inn i det Messianske univers med en repeterende musikk som føltes som å stå ved havet og lytte til bølgene. De kan variere i styrke, men bevegelsene er alltid de samme. I det etterfølgende stykket «Jomfruens blikk» møtte vi en Maria som vekslet mellom kontemplativ ro og plutselige utbrudd av syngende, dansende glede. Noe stort har skjedd henne – hun bærer Gud inne i seg.

Du skal

Musikken skiftet karakter til en mer taktfast og bydende form i stykket «Korsets blikk». Her var det mye «du skal», og det kjentes en tid så uavvendelig, klamt og truende at jeg måtte vri meg på stolen før stykket åndet ut i en befriende stillhet. Det neste stykket var «Gledens ånds blikk», et kraftig, dramatisk og dansende stykke. Knut Christian Jansson tørket hurtig svette av pannen flere ganger, og det var her han slo så hardt på tangentene at fingrene sprakk. Stykket er vel det nærmeste dette klaververket kommer en «hitlåt» – ikke minst fordi komponisten her tydeligvis ikke bare har transkribert fuglesang – men også folkesang. Melodien hørtes kjent ut, men er det nok ikke. Kanskje den burde vært det?

– Det vi nå hørte, handler om den hellige ånds reaksjon, fortalte Gunnar Danbolt etterpå.

– Den har en blek eksistens i kristen oppfatning, men her er den yr av glede. Messiaen har virkelig klart å gi den ord og mæle gjennom musikken.

Brødet

Kveldens siste stykke var «Jomfruens første nattverd», og Danbolt satte her likhetstegn mellom nattverden og bebudelsen. Han brukte ikke manus til det han sa, så dette er tydelig temaer som han kjenner godt.

– Det handler om hennes første møte med nattverdsbrødet, sa han.

– Og nattverden handler ikke bare om syndenes forlatelse – men også om begynnelsen av et nytt liv. Brødet som kommer inn i mennesket blir slik symbol på begynnelsen på et nytt liv.

Musikken overtok der ordene sluttet. Først med en langsom, lett trillende fuglesang og bankende små hjerteslag – så en liten pause der det var som om selve rommet rundt oss trakk pusten, før stykket brøt ut i ren jubel og lovsang. Applausen etterpå var langvarig, og publikum ble sittende lenge før de første reiste seg – grepet av den sterke musikken og den forbilledlige presentasjonen.

GUDSTJENESTE: - Dette er typisk konsertmusikk, der mye av opplevelsen er det som skjer i møtet med lytterne, sa Knut Christian Jansson til Åsane Tidende etter konserten. - Det blir litt som en gudstjeneste - den oppstår ikke uten at flere personer er sammen om det.
Magne Fonn Hafskor
RESITASJON: Skuespiller Eva Bergh ga musikken en ekstra dimensjon gjennom spesielt utvalgte dikt av Rainer Maria Rilke, Claes Gill og Arnold Eidslott.
Magne Fonn Hafskor