Det var lunsj med noggo attåt, nærmere bestemt cola og hamburger. Og skolefri en helt time, da Hærverkskampanjen for femtende gang inviterte skoleelever til konkurranse mot hærverk og mobbing.

Målet er klart. Bergen skal bli den reneste og tryggeste byen i Norge. Eller — som det het i beste Hotell Cæsar-stil i filmen som ble vist for de seksti utvalgte skoleelevene: Bergen - en by for oss, en by for deg.

Konkurranse

I konkurransen kan skoleelevene bruke mange medier, som video, Power Point, en billedserie eller en webpresentasjon.

— I 2020 er dere 28 år. Hvordan vil dere ha det da, spurte Astrid Wolden, leder for styringsgruppen for Hærverkskampanjen da hun presenterte årets konkurransen for skoleelevene.

Lærer Marianne Nygaards fra St. Paul skole hadde hatt månedstemaer med elevene sine i fjor, og det var veldig vellykket, fortalte hun forsamlingen.

— Husker dere temaene fra i fjor, spurte hun elevene. Da hadde de diskutert hærverk, vold, seksualmoral, ungdomskriminalitet og mye annet.

God idé å lage film

Kuda C.K. Manyere (9 B), Fredrik Tellefsen (10 B) og Elias Inderhaug (8 A) er tillitsvalgte og representerer hvert sitt klassetrinn på St. Paul skole. Kuda hadde Marianne Nygaard som lærer i fjor, og forteller at elevene syntes det var veldig gøy med månedstemaene. Klassen sendte bidrag til konkurransen og vant flere tusen kroner.

— Det er en god idé å lage film, for da får en sagt ting som er vanskelig å si ellers, synes Fredrik.

— Er det mye hærverk og mobbing på skolen deres da?

— Nei, det er det ikke, for vi har en så veldig flink vaktmester. Han fjerner all tagging med en gang, sier Elias.

Men ellers mener de at det ikke er til å unngå at det kan bli litt knuffing i korridorene innimellom.

St. Paul har fått vandreskjoldet som Hærverkskampanjen deler ut hvert år, til odel og eie fordi de har vært så aktive i kampanjen.

Det nytter

— Klart det nytter, svarer Nygaard når vi spør om de kan se resultater av engasjementet skolen har vist i Hærverkskampanjen gjennom årene.

— Å gå gjennom et sånt opplegg gjør noe med hver enkelt, mener hun.

Tørre tall forteller at hærverk årlig koster Bergen 35 millioner kroner. I fjor ble 971 voldssaker anmeldt til politiet, og 40.000 bergenselever mobbes en gang i uken.

Kampanjen er ledet av en styringsgruppe med representanter for politiet, Bergen Næringsråd, Bergen kommune, Vesta, Gjensidige NOR og AG-byråene.