JENNIFER FOSSNESTOR HØVIK (foto)

20. mai blir det ingen blinkende lys å se på Sartor Storsenter på Sotra. Da trekker senteret ut pluggen og innfører spilleautomatfri dag.

Slik skal spilleavhengige kunne gå og handle i fred uten å la seg friste av automatene. Det samme skal skje den 20. i hver måned.

— Vi har sett at det har vært en økning i spilleomsetningen og avhengighet og ønsker å redusere spillingen. Derfor innfører vi en «hvit dag» i måneden, sier senterleder på Sartor, Mette Nora Sætre.

— Tror du det vil hjelpe?

— Vi vet ikke ennå. Men vi skal ha kontakt med fagfolk som kan se på virkningen av det, sier hun.

Todelt problem

Sartor har også sagt opp avtalen med Redningsselskapet og Røde Kors. Deres automater skal fjernes når avtalene går henholdsvis ut ved nyttår og til neste år.

Da vil antall maskiner på senteret reduseres fra 29 til 22. Grunnen til at de andre ikke blir fjernet, er at de gir inntekter til lokale organisasjoner som idrettslag, hovedsakelig på Øygarden.

Til tross for at Sartor Storsenter tjener 20 prosent av automatomsetningen er Sætre forberedt på å leve uten dette.

— Jeg skulle gjerne fjernet alle automatene, vi er ikke avhengig av inntektene. Problemstillingen står i forhold til de lokale organisasjonene, bemerker Sætre.

Savner knipsekassetiden

Regionsjef i redningsselskapet, Arne Lund Hansen sier det er beklagelig at Sartor sier opp avtalen.

Samtidig mener han at senterets tiltak er godt, og han ser at avhengighet er et problem.

Redningsselskapet har sammen med ti andre spill som går til humanitære formål i Norge gått i spissen for å fjerne sedlene fra automatene. Om forslaget går gjennom hos politikerne kan sedlene forsvinne 1. juni i år.

— Jeg vil tilbake til knipsekassetiden. Automatene i dag er så tøff i programvare at noen tar skade av det, sier han.